Asbestscans beschikbaar voor gebouwen waar veel jongeren of kinderen komen

De provincie Overijssel wil dat asbestdaken op gebouwen waar regelmatig veel kinderen of jongeren komen, snel worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportaccommodaties, maneges of andere club- en verenigingsgebouwen. Om eigenaren van deze gebouwen te ondersteunen snel aan de slag te gaan met de vervanging van hun dak, kunnen zij op kosten van de provincie een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Hiervoor zijn 100 inventarisaties beschikbaar. De actie richt zich op particuliere eigenaren, verenigingen en clubs; gemeentelijke gebouwen zijn uitgesloten.

Gezond en veilig

Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu en Europa): “Jongeren en kinderen zijn een doelgroep die wij willen beschermen tegen blootstelling aan schadelijke asbestvezels. Daarom is het belangrijk dat locaties waar veel jongeren en kinderen komen en waar ze vaak langdurig aanwezig zijn een gezonde en veilige plek vormen. Door eigenaren te helpen de eerste stap te zetten, hopen wij dat ze sneller tot uitvoering van een benodigde sanering overgaan.”

Locaties waaraan gedacht wordt zijn maneges, sportaccommodaties, clubgebouwen en verblijfsaccommodaties op recreatieterreinen. Gemeenten en belangenorganisaties zijn gevraagd om eigenaren van dit soort gebouwen in te lichten over de mogelijkheid voor een gratis asbestinventarisatie.

Tientallen jaren

Inademing van asbestvezels kan leiden tot ernstige en dodelijke aandoeningen als asbestkanker. De ziekte kent een lange incubatietijd van soms wel tientallen jaren. Om op termijn het aantal ziektegevallen en doden als gevolg van asbest gerelateerde ziektes te verminderen, is het belangrijk om de jongste doelgroepen nu zoveel mogelijk te beschermen tegen blootstelling aan asbest.

Voor voorwaarden en aanmelding kunnen dakeigenaren terecht op dezewebsite.