Basisschool Wiene groeit in plaats van krimpt!

In de Tubantia van afgelopen maandag werd een artikel gepubliceerd waarin informatie uit de meerjarenbegroting van de scholenstichting OPO werd gedeeld. Hierin staat dat vanwege het leerlingenaantal het bestaansrecht van basisschool Wiene onder druk zou komen te staan. In tegenstelling tot de negatieve prognoses, die resulteren uit een afgeleide van demografische cijfers gedeeld door OPO, is er in Wiene sprake van een lichte groei. Sinds 2018 is basisschool Wiene gestart met een nieuwe profilering. Het is nu een basisschool waar buitenonderwijs gegeven wordt. Kort gezegd worden er elke dag buitenlessen gegeven in alle reguliere vakken: rekenen en taal in de buitenlucht. 

Deze nieuwe profilering heeft nu al resultaat. Mensen uit de directe omgeving en uit de kernen Delden en Goor kiezen steeds vaker bewust voor dit onderscheidend onderwijsprofiel. Dit sluit aan op de nieuwste trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Door spelelementen wordt leerstof makkelijker opgenomen, de zintuigen worden meer gebruikt en de kinderen hebben meer energie en concentratie in de klas zelf. De school is een onlosmakelijk onderdeel van de buurtschap Wiene-Zeldam. En daarmee belangrijk voor de leefbaarheid. Dit is een van de speerpunten van de gemeente Hof van Twente. Met deze nieuwsberichten wordt de leefbaarheid negatief beïnvloed. Onze basisschool bestaat sinds 1664, is van cultuurhistorische waarde en is en zal nooit een grote school worden. We zijn trots op onze actieve gemeenschap en school. We weten dat deze erg belangrijk zijn en ook zullen blijven. Voor meer informatie: directeur Rob Haarman 0547 274575.