Bijzondere uitzending over het buitengebied in Hof van Twente

Bij Hofstreek Omroep kunt u drie bijzondere uitzendingen beluisteren over het buitengebied in de Hof. Zaterdag 5 oktober 13.00 uur ‘Het boerenbedrijf anno nu’ met als gasten: André Elbert, Bennie Nijenhuis en Arjan Zandvoort. Over schaalvergroting en veranderende regelgeving, over stikstof en mest, over de wereld, Europa en Hof van Twente. Over kansen en bedreigingen en nog veel meer.

Zaterdag 12 oktober 13.00 uur ‘Milieu en duurzaamheid in de Hof’. Over biodiversiteit en dierenwelzijn, natura 2000 en kringlooplandbouw. Over kansen en bedreigingen en nog veel meer. Zaterdag 19 oktober13.00 uur ‘De rol van de gemeente’. Over veegplannen en pilots, ervencoach en nieuwe bedrijvigheid, het spanningsveld tussen economie en ecologie. Over wat een gemeente kan en wat niet en nog veel meer.

De gasten voor de uitzendingen van 12 en 19 oktober worden in de volgende uitgaven van het Hofweekblad en op de website www.hofstreek.nl bekend gemaakt. U kunt deze interessante uitzendingen volgen via FM 107.6.