Biodiversiteit voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vorige week was het behalve week van de avondvierdaagsen met fairtrade bananen, ook de week van de Europese verkiezingen en ook nog de week van de biodiversiteit. Allemaal activiteiten die van belang zijn voor de generaties na ons. Tal van groene activiteiten waren er in de Hof zoals de groene speelterreinen in Goor, het Hofkrachtcafé in Diepenheim over biodiversiteit, de actie Steenbreek “Steen eruit plantje erin” in Delden en andere activiteiten van de Groene Loper. Vraag bij dit alles is hoe kun je een consequente en groene duurzame politiek bevorderen in de gemeente . Sommigen wijzen naar Europa om dit soort zaken te regelen. Anderen huldigen de leus “Begin bij jezelf”. Maar dat we iets moeten doen staat buiten kijf. 

Zelfs de minister van landbouw moedigt de transitie naar circulaire landbouw aan. Alle seinen staan letterlijk op groen om zowel plaatselijk, landelijk en ook in Europees verband in actie te komen. GroenLinks in de Hof wil werk maken van de plaatselijke mogelijkheden die er zijn. Een echt projectplan energietransitie 2035 toegespitst op concreet aanpakken van buurten en wijken en daadwerkelijke stimulansen vanuit de gemeente. Bevorderen van sedumdaken en regentonnen om hemelwater op te vangen. Zoeken naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen waar insecten en vogels de dupe van zijn. En dit zijn nog maar een paar van de mogelijkheden. Voel je je aangesproken en wil je misschien ook meedoen aan een van deze activiteiten. Stuur dan een mail aan bestuurglhvt@gmail.com