Boeren denken na over toekomst landelijk gebied

Wethouder Wim Meulenkamp schreef al eens over de uitdagingen en de kansen die er liggen in het buitengebied van Hof van Twente: ”Samen met onze boeren proberen we te kijken waar op dit moment kansen liggen die we, stap voor stap met een realistisch tijdspad, ook daadwerkelijk gaan realiseren. In onze gemeente zijn bijvoorbeeld reeds meerdere monovergisters vergund. Boeren kunnen hiermee het produceren van voedsel combineren met het produceren van duurzame energie! Zo zijn er nog veel meer voorbeelden.”
Daarom is er in het bijzonder is er aandacht voor een aantal lokale bijeenkomsten die binnenkort plaatsvinden waarbij er met onze boeren gesproken wordt over hun visie en mogelijkheden als het gaat om de toekomst van ons landelijke gebied.

Donderdag 23 februari: Bijeenkomst GLB en PPLG

De gemeente wil de Akkerrandenregeling ook in 2023 voortzetten. Daarbij is het belangrijk dat de regeling praktisch en uitvoerbaar is én goed aansluit op de mogelijkheden van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Daarom wordt er op 23 februari een informatiebijeenkomst georganiseerd over het GLB en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Tijdens deze bijeenkomst kan ook ingeschreven worden voor de Akkerrandenregeling. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief.

Bijeenkomsten: Landelijk gebied in beweging

In februari, maart en april organiseert de gemeente wekelijks een bijeenkomst in de buurtschappen om in gesprek te gaan over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De eerste bijeenkomst is op 24 februari in Markelosebroek. In het programma is als doel gesteld om de agrarische sector perspectief te bieden en het landelijke gebied sociaal-economisch te versterken. Daarbij komen vragen aan bod als: hoe ziet de toekomst van ons landelijk gebied eruit? Hoe geven we per gebied invulling aan de doelen voor natuur-en waterkwaliteit? Meer informatie over de data en locaties van deze bijeenkomsten is te vinden in de nieuwsbrief.

Meer weten?

De nieuwsbrief “Ons Buitengebied” is te lezen via https://www.hofvantwente.nl/buitengebied. Hier is aanmelden voor de digitale nieuwsbrief mogelijk.