Bouwen op de Marke III aantrekkelijker: grondprijs verlaagd

Goed nieuws voor mensen die willen bouwen op De Marke III. Een tijdelijke verlaging van de grondprijzen en invoering van erfpacht. Dat zijn twee nieuwe maatregelen waarmee gemeente Hof van Twente het extra aantrekkelijk maakt om een bouwkavel te kopen in Hof van Twente. Eerder al had de gemeente de verkoopvoorwaarden verruimd voor de verkoop van kavels en kunnen starters in aanmerking komen voor een starterslening. Het totale pakket aan maatregelen, geldig voor alle woningbouwkavels, creëert een uitstekende uitgangspositie voor geïnteresseerden om een huis te bouwen in Hof van Twente.  Sinds de 2e helft van 2014 heeft de koopwoningmarkt zich licht hersteld. Om dit herstel in Hof van Twente een extra impuls te geven, beschikt de gemeente nu over een aantrekkelijk pakket maatregelen voor potentiële woningbouwers:

-Tijdelijke verlaging van de grondprijs met € 10,- per m² tot 31 december 2016:

-Mogelijkheid om woningbouwkavels in erfpacht uit te geven;

-Verruiming van de verkoopvoorwaarden, zodat gegadigden meer tijd krijgen voor de afname van een kavel. 

-Mogelijkheid voor starters om in aanmerking te komen voor een starterslening.

 

Erfpacht

Potentiële kopers van woningbouwkavels krijgen te maken met verplichte aflossing van de hypotheek en strengere eisen van de banken. Daardoor krijgen gegadigden de financiering vaak niet rond. Invoering van een moderne vorm van erfpacht kan hier een oplossing voor bieden. 

Bij uitgifte van een bouwkavel in erfpacht hoeft de gegadigde de bouwgrond niet te betalen,  maar betaalt hij of zij een jaarlijkse canon die volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Wie kiest voor erfpacht, krijgt van gemeente Hof van Twente de mogelijkheid om de bouwkavel in de toekomst op elk moment aan te kopen tegen de oorspronkelijke grondwaarde. Zo kunnen geïnteresseerden die nu nog te weinig financiële mogelijkheden hebben, de grond alsnog kopen op het moment dat het hen uitkomt. 

 

Verlaging grondprijzen

Als extra stimulans verlaagt de gemeente de grondprijs per m² met € 10,- per m² voor alle woningbouwkavels en in alle plannen die de gemeente Hof van Twente uitgeeft. Dit is een tijdelijke prijsverlaging, geldig tot 31 december 2016. 

De prijsverlaging heeft naar verwachting een nadelig effect op de opbrengsten van grondexploitaties. Dit wordt verwerkt in de herziening van de grondexploitaties later dit jaar.

 

Verruiming verkoopvoorwaarden

De verruiming van de verkoopvoorwaarden, die Hof van Twente al eerder had ingevoerd, blijft voorlopig gehandhaafd. Deze verruiming geeft gegadigden meer tijd om een woning te verkopen en de financiering van de nieuwe woning te regelen. Als gegadigden een bouwkavel kopen, krijgen zij 16 maanden de tijd om de overdracht te regelen zonder dat een rentevergoeding verschuldigd is.

 

Starterslening

Gemeente Hof van Twente blijft voorlopig startersleningen verstrekken. Deze startersleningen gelden ook voor mensen die een kavel willen kopen. Bouwen in Hof van Twente is dus óók aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt.

 

Bouwlocaties in Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente heeft kavels beschikbaar in de volgende woningbouwplannen:

-De Marke III in Hengevelde 

Momenteel wordt het gebied gelegen tussen Needsestraat en Diepenheimsestraat bouwrijp gemaakt. Aansluitend, in april 2015, gaat de kaveluitgifte van start. 

-De Braak West en Kievitstraat in Delden

-Noord II in Diepenheim

-Heeckeren 1a en ‘t  Bentinck in Goor

-Hemmelweg in Markelo.