CDA Overijssel wil duidelijkheid over lege subsidiepot voor asbestsanering

De Statenfractie van het CDA in Overijssel maakt zich zorgen over het bericht dat de landelijke subsidiepot van 75 miljoen voor de sanering van asbestdaken leeg is en dat geplande saneringen worden uitgesteld. Door meerdere organisaties die actief zijn in de asbestsanering is richting de CDA fractie bezorgd gereageerd. Ook zijn er vanuit de markt geluiden dat er prijsopdrijvende ontwikkelingen zijn in het kader van stortkosten voor saneerders. Bouwien Rutten, woordvoerder Milieu en Energie stelt hierover vragen aan het provinciebestuur: “We stellen alles in het werk om de sanering van asbest te versnellen, zodat we kunnen voldoen aan de opdracht om in 2024 als provincie asbest vrij te zijn. Als de Rijkssubsidie wegvalt is dat een grote tegenvaller die de ingezette versnelling flink afremt. Ik wil graag horen hoe dit zit”.

Druk op ministerie
De Statenfractie wil onder andere weten of het provinciebestuur al op de hoogte is van het feit dat de asbest subsidiepot leeg is en sinds wanneer. En is er duidelijkheid over wat de financiële gevolgen zijn voor dakeigenaren die hun dak al hebben gesaneerd of een sanering in de planning hebben. Ook wil de fractie weten of de gedeputeerde voornemens is om druk richting het Ministerie uit te oefenen om tot een oplossing te komen als blijkt dat de pot inderdaad leeg is en of zij wil aandringen op een hoger bedrag per vierkante meter in een eventueel nieuwe regeling. Tenslotte wil de fractie ook weten of het college op de hoogte dat er prijsopdrijvende ontwikkelingen zijn in het kader van stortkosten voor saneerders.