CDA reageert vol onbegrip op stikstofplannen: “Plan kan de prullenmand in”

Het CDA Hof van Twente heeft onderstaand bericht gestuurd naar de redactie, dit naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet.

Geschokt, teleurgesteld en vol onbegrip hebben wij kennis genomen van de op 10 juni gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet. CDA Haaksbergen en
CDA Hof van Twente nemen hier afstand van en staan zeker niet achter deze plannen en dat willen we graag even toelichten.
In het gepresenteerde plan “Het Nationaal Programma Landelijk Gebied” zou de stikstof met 60% moeten worden verminderd. Maar de plannen worden alleen bij de agrarische sector neergelegd. Er wordt niet gesproken over andere
sectoren zoals de bouw en het vliegverkeer. Onvoorstelbaar. Het “stikstofprobleem” is een maatschappelijk probleem. Maar de agrarische sector heeft de laatste jaren al veel bijgedragen aan ammoniak en stikstofreductie. Als je het probleem echt wilt oplossen moeten alle sectoren
een grote bijdrage leveren.
Het uitvoeren van de plannen betekent voor onze gemeentes nogal wat. De agrariërs moeten twee-derde van hun stikstofuitstoot terugdringen. Het gevolg hiervan is dat een groot aantal boeren verplicht moet stoppen, of zoveel minderen dat hun bedrijf geen bestaansrecht meer heeft. Mooie familiebedrijven die hard gewerkt hebben om te komen waar ze nu staan worden in hun bestaan bedreigd. De zorgen zijn groot, en terecht. De leefbaarheid op het platteland komt in het geding.
Het mes moet in de veestapel kopte een krant afgelopen vrijdag. Het lijkt erop dat in dit plan de focus ligt op het uitkopen van agrariërs. De Kritische Depositie Waardes in het huidige stikstofbeleid zijn grotendeels gebaseerd op berekeningen en modellen. CDA Haaksbergen en CDA Hof van Twente vinden dat er meer gemeten moet worden, modellen kunnen er ook behoorlijk naast zitten. Pas wanneer er duidelijke metingen zijn kan er beleid bepaald worden.
Haaksbergen heeft drie N2000 gebieden, de Hof van Twente 1. Prachtige natuurgebieden waar de Stikstof Depositie Waarde nu te hoog is en wanneer je alle bedrijven eromheen weg haalt dit nog steeds te hoog is. Dit is gewoon weg niet de oplossing. Zeker als je weet dat er aan de andere kant van de grens überhaupt geen kritische depositie waarde lijkt te bestaan. Het platteland van onze gemeentes is prachtig en veel bedrijven zijn afhankelijk hiervan. Tevens mag ook zeker niet vergeten worden dat in de kernen van
Haaksbergen en de Hof van Twente Noaberschap, verenigingsleven en de scholen een belangrijke rol spelen. Ook hier is in de plannen niet over nagedacht wat dit allemaal betekent voor bestaansrecht van hen. De zorg voor het buitengebied is veelal in handen van de agrariërs die zeker de natuur een warm hart toedragen.
CDA Haaksbergen en CDA Hof van Twente kunnen zich absoluut niet vinden in de plannen die de minister afgelopen vrijdag presenteerde. Geen toekomstperspectief voor de agrarische sector en de leefbaarheid op het platteland. Volgens ons hebben de boeren als eerste het recht op duidelijkheid en perspectief. Wat ons betreft kan dit plan in de prullenmand. We zouden graag zien dat het kabinet serieus gaat kijken naar alternatieven. Ga opnieuw met elkaar om tafel, verander de wetgeving en zorg dat de prachtige familiebedrijven die onze gemeentes hebben bestaansrecht houden!”, besluit het CDA in een persbercicht.