CDA stelt vragen over toekomst van paasvuren

CDA Hof van Twente vindt dat Paasvuren in de gemeente Hof van Twente moeten blijven en aangestoken moeten worden tijdens de Paasdagen. Het is een traditie waar in onze gemeente veel waarde aan wordt gehecht. Daarom vraagt de politieke partij deze week aan het college van B&W of ook zij het met dit standpunt van
het CDA eens zijn. Het CDA heeft uit diverse media vernomen dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel voornemens zijn om vanaf 2023 organisatoren van
paasvuren een zogenaamde Aerius stikstofberekening moeten uitvoeren. Nu is de vraag of organisatoren van de Paasvuren in onze gemeente ook deze brief hebben gehad.
Een bijkomende vraag is op welke manieren het college de paasvuurorganisatoren kunnen ontlasten, zodat het mogelijk blijft om verantwoord, doch laagdrempelig een paasvuur te organiseren in de Hof van Twente.
Ook is het CDA benieuwd of bij de Provincie de stikstofeisen gevolgen zullen hebben voor andere tradities in de Hof van Twente (evenementen zoals zomerfeesten).
En tevens de bijkomende vraag of het dan geldt voor het gehele grondgebied van de Hof van Twente of alleen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden. Veel vragen in een tijd waarin steeds meer mensen woke zijn en zich druk maken om allerlei zaken die 10 jaar geleden nog ondenkbaar waren.
Wanneer de reactie van B&W bekend is zullen wij hier uiteraard over publiceren.