CDA steunt amendement over startersleningen

Onze starters komen moeilijk aan een huis op de woningmarkt: te moeilijk want de prijzen zijn hoog. Het college stelde voor om de Starterslening te verruimen. De fracties van PvdA en In beweging vonden de verruiming nog niet ver genoeg gaan en dienden in de raadsvergadering een amendement in om de leeftijdsgrens voor een lening te verhogen naar 40 jaar en om de maximum koopprijs waarvoor je nog een lening kunt krijgen te koppelen aan de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie. CDA-fractie lid Arjan Mulder: “De verhoging van de leeftijdsgrens en de aanpassing van de maximum koopprijs maakt de lening bereikbaar voor een grotere groep van woningstarters en dat juichen we toe. Dit amendement verdient daarom onze steun.”

De Starterslening overbrugt zo het verschil tussen de totale kosten die gemoeid zijn met het aankopen van een woning en het bedrag dat de starter bij een bank maximaal kan lenen. Het CDA is enorm blij met de starterslening! Zo worden koopwoningen in de gemeente voor onze starters beter bereikbaar.

Voorwaarden

  • U mag niet ouder zijn dan 34 jaar
  • U bent nog nooit woningeigenaar geweest
  • U gaat de woning zelf bewonen
  • De woning, inclusief bijkomende kosten, mag niet duurder zijn dan € 185.000,- (zonder energiebesparende voorzieningen) of € 195.000,- (met energiebesparende voorzieningen).
  • De woning moet in de gemeente Hof van Twente staan en bestemd zijn voor permanent wonen