College blijft achter plannen voor creatieve ruimte staan

Het college van burgemeester en wethouders blijft achter de plannen voor de creatieve denk- en werkruimte staan. In antwoord op nieuwe vragen van de SP laat de gemeente weten dat de organisatie zich in een proces bevindt waarbij een nieuwe manier van werken wordt ontwikkeld. “Niet langer uitsluitend achter een bureau en op vaste tijden maar tijd- en plaats onafhankelijk en meer gericht op de behoefte van de lokale gemeenschap. Maar ook ontdaan van conventionele werkmethodes en meer gericht op vernieuwing. In dit verband dient het creëren van de betreffende ruimte te worden bezien. Wij zijn de opvatting toegedaan dat door het creëren van deze ruimte meer dan voorheen onze medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om creatieve en innovatieve ideeën te ontwikkelen.”

De SP zette bij monde van fractievoorzitter Herman Kalter al eerder vraagtekens bij het bedrag van 37.620 euro dat de gemeente voor de ruimte heeft gereserveerd. De antwoorden die het college toen gaf op de vragen waren volgens de SP ‘zacht gesteld aan de magere kant’. De partij vindt dat de medewerkers ook in de huidige situatie in staat moeten worden geacht om tot creatieve en innovatieve ideeën te komen. Daarnaast vinden de socialisten dat een dergelijke uitgave voor een creatieve ruimte in een tijd van doorlopende bezuinigingen van minder respect getuigen richting burgers en richting medewerkers die hun baan hebben verloren. Het college laat in een reactie hierop weten binnen beschikbare budgetten voor het beheer en onderhoud van het gemeentehuis ruimte vrijgemaakt ter dekking van de kosten. “Een afweging met andere beleidsterreinen behoefde derhalve niet te worden gemaakt.” Ook wil het college geen ‘normatief karakter’ geven aan het gebruik van de ruimte. “Het spreekt vanzelf dat wij ons wel zullen laten informeren over de mate van gebruik en de resultaten daarvan.” Wethouder Pieter van Zwanenburg liet eerder al weten te verwachten van medewerkers creatiever zijn in een informele setting. Door de ‘briljante ideeën’ die hier opborrelen zou de investering zich terugverdienen. “De ruimte is in beginsel gedurende de gehele week voor alle medewerkers beschikbaar. De verwachting is dat in ieder geval medewerkers die een beleidsontwikkelende functie hebben van de ruimte gebruik zullen maken. Maar ook overige medewerkers krijgen hiertoe de gelegenheid. Uiteraard kunnen ook raadsleden van de ruimte gebruik maken.”