Contact met de gemeente: hoe dan?

Gemeente wil nieuws brengen daar ‘waar de inwoners zijn’
Waar zoeken de inwoners van Hof van Twente hun informatie over de gemeente? Lezen zij de krant, bezoeken zij lokale nieuwssites, zijn zij aanwezig op social media en luisteren zij naar de lokale radio? Om antwoord te krijgen op die vragen gaat gemeente Hof van Twente onderzoek doen. (www.hofvantwente.nl/mediaonderzoek) Met dit onderzoek hoopt de gemeente inzicht te krijgen in het mediagebruik van de inwoners. Als dat duidelijk is kan de gemeente gerichter informatie verspreiden naar de inwoners en is de kans groter dat mensen die informatie lezen.
Wat vraagt de gemeente?

Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen via welke media de inwoners informatie van de gemeente het liefst ontvangen. Waar kijken zij als zij informatie over de gemeente zoeken? En hoe willen zij die informatie in de toekomst het liefst ontvangen? De vragenlijst is zo kort mogelijk gehouden. De gemeente wil het liefst dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Dat geeft een zo compleet mogelijk beeld. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn weet de gemeente waar de inwoners kijken en waar informatie van de gemeente het best geplaatst kan worden.

Meer over het onderzoek
Het onderzoek is te vinden via www.hofvantwente.nl/mediaonderzoek. Elke inwoner kan het onderzoek invullen. Deelnemers aan het digitale platform ikpraatmee krijgen een verzoek het onderzoek in te vullen. Daarnaast gaat de gemeente letterlijk ‘de straat op’ om mensen te ondervragen en ook aan mensen die het gemeentehuis bezoeken wordt gevraagd het onderzoek in te vullen. Zo hopen we een breed beeld te krijgen. Deelnemers kunnen als dank kans maken op een Hofpas met een tegoed van € 20. Het onderzoek is in te vullen van 2 augustus tot 24 augustus 2018. Begin september 2018 zijn de resultaten bekend.

Digitaal platform www.hofvantwente.ikpraatmee.nl
De gemeente doet onderzoek via het digitale platform ‘www.hofvantwente.ikpraatmee.nl.’ Iedereen uit Hof van Twente die dat wil, kan deelnemen. Deelnemers aan dit onderzoek zijn niet verplicht zich in te schrijven voor het platform, maar de gemeente stelt het wel op prijs als mensen dat wel doen. Als inwoners zich wel inschrijven kan de gemeente hen vaker vragen deel te nemen aan een onderzoek.