Coronacrisis bij De Reggehof met ontslagen als gevolg

Theater en Evenementencentrum de Reggehof is zwaar getroffen door de Coronacrisis. De directie heeft helaas het besluit moeten nemen een deel van het personeel ontslag aan te zeggen. Het betreft in dit geval met name het personeel ondersteunend aan theater en events. De Reggehof zal voor de Verenigingen en andere activiteiten een aantal mensen ondersteunend op hun post houden. De Coronacrisis heeft vele culturele instellingen geraakt zo ook de Reggehof

De directie is in overleg met de verantwoordelijke wethouders, provincie en Den Haag. Tot op heden is er gebruik gemaakt van de NOW subsidieregeling voor het vaste personeel. Deze regelingen lopen af in oktober en het zou onverantwoord zijn om de bestaande organisatie in stand te houden. De activiteiten op Vereniging en Maatschappelijk vlak blijven doorgang vinden en ook zal er een aangepast cultureel programma dit najaar plaatsvinden. De organisatie is zich aan het beraden welke activiteiten binnen de bestaande regelgeving wel mogelijk zijn en enigszins rendabel zijn. De Reggehof met 400 zitplaatsen mag maximaal nog 85 mensen in de zaal toelaten. De Reggehof volgt strikt de regelgeving in deze. De organisatie heeft, om de zaal toch optimaal te willen benutten, een plan uitgewerkt om in de Hof van Twente een filmtheater te starten. Blijkens de successen van het filmhuis bestaat hiervoor veel belangstelling. De Beentjes van Sint Hildegard is onlangs 27 maal uitverkocht. Daarnaast is er ook een plan gemaakt om het educatiecentrum (Home of Talents) versneld uit te breiden, zodat het Gebouw optimaal benut blijft. Voor alle activiteiten blijft een strikte opvolging van de Corona maatregelen van kracht.