D66: Geef deel positief resultaat jaarrekening terug aan inwoners via de rioolheffing

In de Raadsvergadering van 16 juni werd de jaarrekening 2014 behandeld. Deze laat een positief resultaat zien van ruim 4 miljoen. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel gaf aan dat D66 uiteraard blij met een positief resultaat, maar constateerde daarnaast ook dat het betekent dat de gemeente niet “in control” is. Dat laat deze jaarrekening zien; gelukkig wel een positief resultaat. Maar het wijkt enorm af van de begroting en de kunst is immers een begroting die gewoon klopt met het resultaat. Ook de accountant had al aangegeven dat de gemeente het voorspellend vermogen bij de begroting dient te verbeteren.

D66 heeft er in de afgelopen jaren steeds voor gepleit bij een overschot te bezien of er van dat overschot iets terug kan vloeien naar onze inwoners. Immers, een overschot in de gemeentebegroting betekent dat onze inwoners met z’n allen teveel hebben betaald in het afgelopen jaar. Het meest valt dit op bij de rioolheffing. Deze is onlangs verhoogd met 16 euro, op 31 december van het afgelopen jaar was de Reserve Riool ruim 1 miljoen euro hoger dan bedoeld, dit omdat sommige werkzaamheden om technische redenen niet plaats konden vinden, hoewel ze wel gepland waren. Desondanks is de gemeente van plan de rioolheffing tot 2020 verder jaarlijks te laten stijgen met 10 euro extra. Inmiddels is zelfs in het landelijke nieuws melding gemaakt van het feit, dat de rioolheffingen in de gemeente Hof van Twente tot de hoogste van Nederland behoren.

Nu blijkt dat er ook nog eens een overschot is, is D66 van mening dat er geld terug moet naar onze inwoners. In de raadsvergadering van 16 juni heeft D66 voorgesteld een deel van het positieve resultaat te besteden aan een eenmalige injectie in het rioolfonds. Hiermee hoeven de voorgestelde verhogingen van de rioolrechten de eerste jaren niet door te gaan en waardoor er toch genoeg geld beschikbaar blijft voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Tegelijkertijd kan de gemeente zijn bedenkelijke reputatie al “duurste rioolgemeente” rechttrekken. Door verschillende fracties en ook door het College werd aangegeven dit een sympathiek idee te vinden. In de gemeenteraadsvergadering van 30 juni komt dit onderwerp opnieuw aan de orde.