De aanslagen voor gemeentelijke belastingen komen eraan

De aanslagen voor gemeentelijke belastingen worden eind maart 2024 verstuurd. Het gaat hierbij om de aanslagen voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelastingen (OZB).

Voor uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt u de WOZ-waarde 2023

U kunt uw aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2023 gewoon indienen. Voor deze aangifte gebruikt u als woningeigenaar de WOZ-waarde die vermeld staat op de aanslag voor gemeentelijke belastingen van 2023. Deze heeft u vorig jaar van ons ontvangen.

Waar kunt u gegevens over gemeentelijke belastingen vinden?

Als u de aanslag voor gemeentelijke belastingen van vorig jaar niet meer kunt vinden, kunt u de gegevens raadplegen via de digitale belastingbalie. De WOZ-waarden zijn eveneens te vinden op het WOZ-waardeloket.

Let op: op het WOZ-waardeloket wordt de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 vermeld, met als peildatum 1 januari 2022.