De ijsvogel is in opmars

De parel onder onze broedvogels, de ijsvogel, broedde dit jaar weer volop aan de beken in de Hof van Twente. Kronkelende beken met steile oevers zijn favoriet, waar hij in de oevers zijn nestpijpen kan maken. Vissen doet hij het liefst vanaf een overhangende tak. In goede jaren broedt de ijsvogel tot wel drie keer per jaar. Ze beginnen half maart met het leggen van het 1e broedsel en de jongen van het derde broedsel vliegen pas eind september uit.

Vorig jaar herstelde de populatie IJsvogels in Twente zich na een heel slecht seizoen in 2021; het aantal paartjes groeide regionaal van 23 naar 32 paar. Dit jaar heeft het herstel zich doorgezet; de stand nam toe naar 44 territoria. Zo’n herstel past in het beeld dat we kennen na een aantal zachte winters. Bij een aantal beken, zoals de Dinkel, bleef herstel nagenoeg uit. Vermoedelijk speelt de droogte van de voorgaande zomers hier nog een rol. Daardoor zijn vis- en insectenpopulaties fors gekrompen door het droogvallen van beken en is er nog te weinig voedsel voor de IJsvogels.

In de Gemeente Hof van Twente zagen we een lichte toename: van 10 naar 11 broedgevallen. Waarmee dus een kwart van de Twentse IJsvogels in onze gemeente broedt. Van de 11 paartjes broedden er 8 langs of nabij beken en 3 elders (Domelaar, tuinvijver bij Markelo en Twentekanaal sluizen Delden). De beken zijn dus heel belangrijk, alhoewel opgemerkt moet worden dat beken de meeste aandacht krijgen bij het zoeken naar IJsvogelpaartjes en het belang daardoor iets overtrokken zal zijn.

Langs de Regge, Oelerbeek en Twickelervaart waren in 2023 ook tellers van de Hofvogels actief en zij vonden daar in totaal 6 paartjes. De bedoeling is langs deze beken op geschikte plaatsen een aantal wanden af te steken, zodat IJsvogels meer plekken hebben om hun broedgang te maken.

Peter vd Akker: Coördinator ijsvogeltellingen Twente