De Marke III Fase 3 in Hengevelde: Nieuwe bouwkavels voor starters- en levensloopbestendige woningen

In 2024 wordt in Hengevelde de derde en laatste fase van De Marke III uitgegeven. Deze fase biedt 20 bouwkavels, waarvan 10 kavels geschikt voor starterswoningen en 10 kavels geschikt voor de bouw van levensloopbestendige woningen. 

Het plan De Marke III Fase 3

Het plan toont twee ‘lobben’ aan de westzijde van fase 3. Oorspronkelijk waren deze bedoeld voor vrije kavels. Maar naar aanleiding van de enquête die in Hengevelde is uitgezet en de uitkomst daarvan, een grote vraag naar betaalbare woningen voor starters en ouderen, is het plan aangepast.

In de noordelijke lob zijn levensloopbestendige woningen ingetekend. Vier koopwoningen en zes huurwoningen in samenwerking met Viverion. Deze woningen beschikken over twee lagen met een kap. In de zuidelijke lob zijn tien starterswoningen bedacht. Deze woningen bezitten ook over twee lagen met twee slaapkamers en zijn verdeeld in twee rijen van vijf woningen. Momenteel worden er woningen ontworpen die aan de voorschriften van de gemeente voldoen. Hierover volgt later meer informatie.

In het plan van de gemeente is rekening gehouden met parkeergelegenheid. Deze is in het plan opgenomen aan de hand van parkeerkoffers. Daarnaast is het plan voorzien van hagen en bomen voor een groene uitstraling.

Planning bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan zal voor het einde van het jaar ter inzage worden gelegd, voor een periode van zes weken. Afhankelijk van de zienswijzen die tijdens deze periode binnenkomen, zal het bestemmingsplan naar verwachting in maart/april 2024 in de gemeenteraad kunnen worden behandeld.

Uitgifte bouwkavels

De kaveluitgifte voor deze fase gebeurt op basis van inschrijvingen op de kavelwachtlijst Hengevelde. Mocht je dus geïnteresseerd zijn, meld je dan aan voor deze kavelwachtlijst om kans te maken op een kavel. Inschrijven voor de kavelwachtlijst kan hier. Alle kaveluitgiften van de gemeente worden gehouden op basis van de kavelwachtlijsten. Mocht je dus momenteel geen interesse hebben in een kavel, maar in de toekomst wel willen bouwen, schrijf je dan alvast op de kavelwachtlijst in. Zo verzeker je jezelf van een plek op de lijst om kans te maken op een kavel.

Inschrijven huurwoning

Om kans te maken op de levensloopbestendige huurwoningen van Viverion moet je aangemeld zijn als woningzoekende. Inschrijven als woningzoekende bij Viverion kan hier. Inwoners van Hengevelde krijgen bij 50% van deze 6 levensloopbestendige huurwoningen van Viverion voorrang.

Kortom, De Marke III Fase 3 biedt betaalbare woningen afgestemd op de vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen. Houd de updates in de gaten en schrijf je in op de kavelwachtlijst of bij Viverion als deze woningen jouw interesse wekken!