De werkplaats Elektronica, vrijwilligerswerkplek gericht op elektronica, nieuwe broedplek voor talent

De gemeente kent een grote keuze aan plekken voor vrijwilligerswerk, maar wat ontbreekt is een plek waar elektronica centraal staat. Daar komt nu verandering in. Kringloopwinkel Kiekeboe zorgt, met ondersteuning van Salut, vanaf 1 februari voor een nieuwe plek waar duurzaamheid, verbinding en zinvol participeren samenkomen in De Werkplaats Elektronica.

De nieuwe werkplaats is voor iedereen die waardevol vrijwilligerswerk wil doen. Nemo van Velzen, coördinator bij Kringloop Kiekeboe vult aan: “We maken gebruik van elkaars talent, de werkplaats is voor iedereen die gemotiveerd is en met elektronica wil werken. Zo kan bijvoorbeeld iemand die met pensioen is zijn kennis overdragen naar iemand die meer wil weten over werken met Elektronica, of iemand die niet meer in het reguliere werk kan deelnemen hier iets bijdragen aan de maatschappij. Van elkaar kunnen we heel veel leren, zowel werkinhoudelijk als op persoonlijk vlak.”

De Werkplaats Elektronica is een apart ingerichte werkplaats, grenzend aan de kringloop. Angèl Pierik, van Salut: “We zijn gestart met de afdeling elektronica omdat we herhaaldelijk hoorden dat er interesse is in zo’n structurele vrijwilligerswerkplek waar iedereen, binnen eigen mogelijkheden mee kan doen. De samenwerking met Kiekeboe was er al, het kwam ter sprake, paste in de visie van het project en al snel besloten we het gewoon te gaan doen. Het project heeft geen winstoogmerk, het genereerde geld wordt terug geïnvesteerd in het project, materialen en de mensen. ”

De volgende stap is ondernemers betrekken, voor hen is dit een geweldige kans om echt het verschil te maken op het gebied van Sociaal Maatschappelijk Ondernemen. Aandacht voor de technische vakken op een plek voor waardevol werken is een manier om in aanraking te komen, enthousiast te worden en talent te ontdekken in deze vakgebieden.

Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. Op een andere manier omgaan met waardevol materiaal waardoor we onze planeet minder belasten, want afval is onze nieuwe grondstof. Bij de Werkplaats Elektronica wordt apparatuur getest, gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Als het niet gerepareerd kan worden, wordt het apparaat gedemonteerd, gesorteerd en grondstoffen hergebruikt. Apparatuur wordt aangeleverd door de kringloop, er worden geen reparaties gedaan voor particulieren (die kunnen hiervoor naar de repair-cafe’s gaan).

De Werkplaats Elektronica start op dinsdag 1 februari en is geopend op dinsdagochtend van 09.30 – 12.30 en op donderdagmiddag van 13.00 – 16.00. Iedereen die waardevol vrijwilligerswerk wil doen op het gebied van Elektronica is welkom. Wil je als ondernemer meer informatie of een bijdrage hieraan leveren?

Om aan te melden, of voor meer informatie neem contact op met Angèl Pierik (06-8686 5040) van Salut, of Nemo van Velzen (0547 820 330) van Kringloop Kiekeboe.