Digitale Informatieborden toch gevaarlijk?

Op 1 februari heeft de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld over de . Dat de plaatsing van de Digiborden op het gebied van verkeersveiligheid wellicht niet optimaal is, blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen door het college van burgemeester en wethouders op 23 februari 2016. Daarin staat:"Door de locatieaanpassingen is een aantal minder logische/veilige situaties ontstaan”.Het CDA is voor de digitale borden, echter verkeersveiligheid moet de hoogste prioriteit hebben. Daarom vraagt de fractie van het CDA het college om de locaties van de digitale borden voor te leggen aan deskundigen van Veilig Verkeer Nederland en hun oordeel te vragen. Wanneer die concluderen dat er onveilige situaties zijn ontstaan, dan verzoekt de fractie van het CDA het college hierop alsnog actie te ondernemen.