Diny Vossebeld koninklijk onderscheiden

Woensdag 26 april was het tijd voor de jaarlijkse lintjes uitreiking.Ook in de gemeente Hof van Twente werden 8 mensen als lid opgenomen in de Orde van Oranje Nassau. Eén van hen was Diny Vossebeld uit Hengevelde, Diny maakt zich verdienstelijk als vrijwilliger bij meerdere organisaties. Eén daarvan is de Zonnebloem afd. Hengevelde. Als beloning en op voorspraak van meerdere organisaties is zij voor al dat vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet en is ook zij onderscheiden  als lid in de orde van Oranje Nassau. Diny is 22 jaar voorzitter van de plaatselijke Zonnebloemafdeling geweest en ze heeft 14 jaar deel uitgemaakt van het regiobestuur van de regio Zonnehof.Daarnaast houdt ze zich bezig met de organisatie van de Zonnebloemvakanties, de ontmoetingsdag, de dagboottocht en verzorgt ze het bezoekwerk in haar wijk en waar nodig is ze inzetbaar voor alle activiteiten van de Zonnebloem afd. Hengevelde.

Behalve de activiteiten bij de Zonnebloem zet ze zich ook in als vrijwilliger bij de dagopvang en de kookgroep in de Eikenborg, Leendert Vrielstichting, de wandelgroep van het Rode kruis, Caritas en als parochievrijwilliger.
Daarnaast houdt ze ook nog tijd over om er te zijn als oppas oma voor haar kleinkinderen, moeder voor haar kinderen en partner voor echtgenoot Frans.

Diny: de Zonnebloem Hengevelde/Isidorushoeve feliciteert je van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Burgemeester Ellen Nauta heeft op woensdag 26 april 2017 in totaal acht koninklijke onderscheidingen uitgereikt. 
De volgende personen werden door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:


 
Mevrouw B.J.P. ten Dam-Haarman uit Ambt Delden
De heer A. Floor uit Diepenheim
De heer G.J.C. Huisstede en zijn echtgenote
Mevrouw J.M.H. Huisstede-Rosink uit Goor
De heer H. Volkert uit Goor
Mevrouw B.G.M.H. Vossebeld-Nijboer uit Hengevelde
Mevrouw L. van Wanrooij-Koster uit Goor
De heer E.G.A.M. Wolkorte uit Goor