Directeur Clement Postmus verlaat De Reggehof

Drie jaar geleden nam Clement Postmus het directeursstokje bij het Goorse theater De Reggehof over van Ruut te Veldhuis. De geboren Rotterdammer had niet lang nodig om zijn stempel te drukken. Zo is
de foyer onherkenbaar veranderd, herbergt de Reggehof tegenwoordig een bioscoop en is de organisatie geprofessionaliseerd. Postmus loodste het theater door roerige tijden, maar acht het tijd voor andere
uitdagingen en draagt per 1 maart zijn scepter over aan interim-directeur Jan ten Hove.
Het was destijds een onconventionele keuze van het bestuur van De Reggehof. Clement Postmus had een track record om u tegen te zeggen, maar kwam van buiten de culturele sector. ‘Misschien was dat nog wel de belangrijkste reden om voor Clement te kiezen,’ aldus Han Wiendels, bestuursvoorzitter van het theater. ‘De Reggehof was wel toe aan een directeur die buiten de artistieke hokjes dacht. Het heeft ons veel gebracht, niet in de laatste plaats op cultureel gebied.’

Het waren zeker niet de makkelijkste jaren die Postmus voor zijn rekening nam. Na een grootschalige verbouwing van de foyer en de grote zaal bleek in 2019 al dat de juiste weg was ingeslagen. Het programma bracht mensen uit de Hof van Twente en verre omgeving op de been en het theaterbezoek werd voor het gros van de bezoekers echt een avondje uit. Tot in maart 2020 de eerste coronagolf zich aandiende en het succes tot een abrupt einde kwam. Duizenden kaarten moesten retour, de deuren gingen op slot en de organisatie moest inkrimpen.
Bij de pakken neer zitten was geen optie. Onder leiding van Postmus werd de onvermijdelijke reorganisatie in goede banen geleid en ging de blik op de toekomst, wanneer die zich ook zou aandienen. Het accent van de nieuwe Reggehof moest meer dan ooit op haar sociale waarde komen te liggen. Zo vonden initiatieven als het Alzheimer Café, de plaatselijke voedselbank en Leerkracht Studiecentrum er hun onderkomen en werden banden met partners als Salut, de Hofbibliotheek en het Deldense Stadscentrum aangehaald. ‘Als er iets is wat ik hoop na te laten, dan is dat het wel,’ aldus Postmus ‘een organisatie waarin de maatschappelijke en artistieke functies in balans zijn. Niemand is er groter dan De Reggehof, geen directeur, geen vereniging, geen artiest, met z’n allen staan we met onze poten in de Goorse klei en maken we er wat moois van.’

Een vrucht van diezelfde drang om aan te sluiten bij de maatschappelijke behoeftes is de implementatie van een volwaardige bioscoop binnen het theater. Postmus: ‘Dat het na corona nooit meer helemaal hetzelfde zal worden, kon iedereen al snel bevroeden. Dan is het de kunst om de juiste keuzes te maken, die de organisatie op de lange termijn levensvatbaar houdt. Dat is precies wat de bioscoop doet: waar bij de gemiddelde podiumactiviteit geld bij moet, houden we aan de films per saldo geld over. En belangrijker: we bieden een artistiek en financieel laagdrempelig avondje uit.’ Met kaskrakers als James Bond en de nieuwste familiefilms hebben duizenden mensen al kennis kunnen maken met de Goorse bioscoop, maar ook de trouwe bezoekers van Filmhuis Alleman komen beter aan hun trekken. Zij zien nu de nieuwste films op een veel groter doek en met geluid die rillingen over de rug doet lopen. Benchmarkgegevens leren inmiddels RH Cinema het zeker niet slechter doet dan de gemiddelde bioscoop, want als corona zich ergens doet gelden, dan is het zeker in zeker ook in de cinemasector.

Nu zijn vertrek zich aandient is het geen weemoed die zich van Postmus meester maakt. ‘Het waren mooie jaren, daar niet van. Maar het was ook bikkelhard werken, waarbij dagen en weken met regelmaat te kort waren. Ik heb veel van mezelf en van de organisatie gevraagd. Nu is het tijd voor wat rust, ik draag mijn taken in het volste vertrouwen over aan mijn opvolger.’ Jan ten Hove zal op interim-basis tenminste het cultuurseizoen afmaken in het Goorse theater, een voorname opgave voor hem zal zijn om de fusie tussen Reggehof en Home of Talents te vervolmaken.