Discussie over zonneparken laait op: zonnepanelen horen niet in de wei volgens Fvd Overijssel

 Forum voor Democratie wil dat Overijsselse gemeenten en provincie stoppen met het toestaan van zonnepanelen in natuurgebieden, op landbouwgrond en in gebieden met landschappelijke waarde. Volgens de partij is er genoeg ruimte op daken en op bedrijventerreinen. Hof van Twente timmert ook flink aan de weg voor wat betreft zonneparken. Zonnepark Entersestraat in Goor is momenteel in 'aanbouw', dit wordt in het eerste kwartaal van 2020 aangesloten op het net. Het is het eerste zonnepark in Hof van Twente. In en na 2020 worden er nog vier parken gerealiseerd: Waterlanden (9 ha), Spechthorst – De Whee (8,5 ha), ‘t Rikkerink (16 ha) en Herike-Elsen (8 ha). Wethouder Meulenkamp zei vorig jaar nog over Zonnepark Entersestraat: “Dit is het eerste zonnepark van de gemeente Hof van Twente. Hiermee zet de gemeente één van de vele stappen die nodig zijn om in 2035 volledig energieneutraal te zijn." FvD Overijssel denkt hier dus totaal anders over. Volgens Forum voor Democratie wordt Overijssel overstelpt met initiatieven voor de aanleg van zonneparken in het landschap. Vreemd, vindt de Overijsselse fractie van de partij, want de provincie Overijssel stelt in haar beleid juist dat de groene omgeving moet worden ontzien.

Plaats paneel op dak’

Gemeenten gaan over de aanleg van zonneparken, maar ze moeten bij hun afweging wel rekening houden met het provinciale beleid. De provincie heeft in een zogenaamde ‘zonneladder’ vastgelegd welke plekken de voorkeur hebben voor het plaatsen van zonnepanelen. Daken, bedrijventerreinen en braakliggende gronden staan daarbij bovenaan, landbouwgrond en natuurgebieden bungelen onderaan de ladder.

‘Volop daken geschikt’

Forum voor Democratie roept Gedeputeerde Staten met een motie op zich meer aan deze zonneladder te houden. Volgens de partij zijn er in Overijssel vele bedrijventerreinen met volop daken die al geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. De provincie moet dit wat FvD betreft stimuleren. Bijvoorbeeld door contact te zoeken met belanghebbenden en met hen een oplossing te zoeken om het plaatsen van zonnepanelen op een dak gemakkelijker te maken. 

Entersestraat

Het zonnepark aan de Entersestraat dat 6.342 zonnepanelen krijgt, heeft een totaal vermogen van 2,03 MWp. Daarmee kunnen zo’n 550 huishoudens van duurzame energie worden voorzien.

FvD dient de motie woensdag in tijdens de Provinciale Statenvergadering.