Dorrebrug weer dicht vanwege nieuwe slijtlaag

De versterkingswerkzaamheden aan de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over de Twentekanalen zijn eind 2017 uitgevoerd. Op beide bruggen zijn er na uitvoering van de werkzaamheden nog restpunten overgebleven die in mei zijn aangepakt. Bij kwaliteitscontrole is gebleken dat de nieuwe slijtlaag op de Dorrebrug niet voldoet en vervangen dient te worden. Woensdag 6 juni en donderdag 7 juni is de huidige slijtlaag daarom verwijderd. Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli wordt de nieuwe slijtlaag aangebracht en is de Dorrebrug opnieuw afgesloten voor alle wegverkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Verkeershinder afsluiting Dorrebrug
Van maandag 9 juli (7.00 uur) tot en met vrijdag 13 juli (18.00 uur) is de Dorrebrug afgesloten voor al het wegverkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

De scheepvaart wordt tijdens beide afsluitingen niet belemmerd en kan gewoon onder de brug doorvaren. Werkzaamheden kunnen mogelijk uitlopen als gevolg van slechte weersomstandigheden.

Bruggen over de Twentekanalen
Het Rijk, de provincie Overijssel en de gemeenten Lochem en Hof van Twente hebben in 2017 samen gewerkt aan het versterken van vier bruggen over de Twentekanalen: de Ehzerbrug, de Markelosebrug, de Dorrebrug en de Warmtinkbrug. De vier bruggen hadden onvoldoende draagkracht om het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer te verwerken. De kosten van deze maatregelen zijn verdeeld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partners. De bruggen zijn eigendom van Rijkswaterstaat, de wegen eroverheen zijn in beheer bij de gemeente Lochem (Ehzerbrug), de gemeente Hof van Twente (Dorrebrug en Warmtinkbrug) en de provincie Overijssel (Markelosebrug).

In mei 2018 is de as- en totaallastbeperking op de Markelosebrug opgeheven. De Markelosebrug is nu geschikt voor gebruik door zwaar verkeer, dat is wegverkeer met een maximum massa van 60 ton en een maximale aslast van 11,5 ton.