Drukbezochte bedankbijeenkomst vrijwilligers en professionals Oekraïne

Op woensdagmiddag 6 juli waren zo’n 100 vrijwilligers en professionals samengekomen die een bijdrage hebben geleverd aan het gastvrije ontvangst van Oekraïense vluchtelingen in Hof van Twente. De gemeente had in Zalencentrum De Bebsel in Goor een informele bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die hierbij betrokken is geweest.

Begin maart stonden wij voor een grote uitdaging om op zo kort mogelijke termijn huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. Een opgave die ons in eerste instantie niet zo eenvoudig leek omdat er al enige tijd een krapte op de woonmarkt bestaat. Maar heel Hof van Twente heeft haar betrokkenheid bij Oekraïne getoond en verschillende partijen hebben locaties beschikbaar gesteld en ingericht als woonplekken waar men in huiselijke omgeving tijdelijk kan wonen.

Na een openingswoordje door Monique Zweers, medewerker Bestuursondersteuning en kabinetszaken, bedankte wethouder Hannie Rohaan de aanwezigen hartelijk voor hun hulp en inzet. Tenslotte gaf Berryl Michel, belast met de coördinatie van de gemeentelijke opvanglocaties, een inkijkje in haar drukke werkzaamheden rondom de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers die fungeren als buddy voor de vluchtelingen, gastgezinnen, medewerkers van Salut Welzijn, medewerkers van betrokken bedrijven en vele anderen genoten daarna van een welverdiend hapje en een drankje.