Een inspirerend debat over armoede in de gemeenteraad met Eveline Kroes uit Hengevelde

Op 18 juni vond een bijzonder debat plaats in de gemeenteraad van de Hof van Twente over het voorgestelde minima- en schuldhulpverleningsbeleid. Naast de inbreng en het debat tussen de raadsleden, kwamen ook vier ervaringsdeskundigen aan het woord.

Eveline Kroes uit Hengevelde was de eerste inspreker. Zij is socioloog aan de Hogeschool Saxion en gespecialiseerd in armoede. Eveline Kroes benadrukte dat mensen in armoede vaak geen invloed hebben op hun situatie. Dit staat volgens haar in contrast met het voorgestelde beleid van de gemeente dat stelt dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid, levensonderhoud en zinvolle dagbesteding. Eveline Kroes riep de raadsleden op om deze benadering te herzien.

Seine Braakman, oprichter van Doors Wide Open, de lokale organisatie die hulp biedt aan mensen in financiële nood, pleitte voor een verhoging van de inkomensgrens voor hulpverlening van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Hij wees ook op de strenge criteria van de Voedselbank Midden-Twente waardoor veel mensen geen toegang hebben tot voedselhulp. Braakman stelde als doel voor het nieuwe gemeentebeleid: geen armoede meer in de Hof van Twente.

De andere twee inwoners van Hof van Twente die gebruik maakten van hun inspreekrecht, vertelden hoe het is om zelf moeite te hebben om rond te komen. Judith Friesen en Angelique Lo-Wong vertelden onder andere over hun ervaringen van stress, slapeloosheid en de constante strijd rondom hun situaties. Wat betreft D66, In Beweging en PvdA maken deze voorbeelden duidelijk dat het noodzakelijk is om anders tegen armoede aan te kijken om het complexe probleem aan te pakken.

De gemeente heeft in haar concept voor het nieuwe minima- en schuldhulpverleningbeleid vastgelegd dat niemand buitenspel mag staan en dat iedereen waardevol is. D66, In Beweging en PvdA steunen dit uitgangspunt van harte. Wethouder Scheperman heeft toegezegd om op korte termijn met alle fracties te spreken over verbeteringen in het beleid. In Beweging, D66 en PvdA zijn tevreden met de toezegging van wethouder Scheperman en kijken uit naar een constructieve samenwerking om armoede effectief aan te pakken. André de Visser van D66 zegt daarover: “Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand in Hof van Twente nog in armoede hoeft te leven. Laten we dit debat als een inspiratie zien om ons in te zetten voor een inclusieve samenleving waar iedereen telt en waar armoede geen plaats meer heeft”. Naast de toezegging van de wethouder, heeft de gemeenteraad ook besloten om de voorgestelde maatregelen rondom het kindbudget al in gang te zetten.

Na de zomer krijgt het onderwerp vervolg. Er wordt een informerende raad georganiseerd (een bijeenkomst die open is voor iedereen en waar iedereen aan mee kan doen). In het najaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over het minima- en schuldhulpverleningsbeleid.

PvdA, D66 en In Beweging