Eeuwenoude Paardenmarkt blijft toch bestaan na hevige protesten

Twee weken geleden hebben de gemeente en de nieuwe organisatiegroep samen bekendgemaakt dat er plannen zijn voor een ‘Paardenmarkt nieuwe stijl’. Geen Hengeveldse handelaren meer op de Goorse paardenmarkt, überhaupt geen handel meer op de Goorse paardenmarkt die na meer dan 500 jaar een andere weg in zou slaan. Die bekendmaking heeft flink wat reacties opgeroepen. Tijdens de bijeenkomst ‘Goor borrelt’ van dinsdag 26 november heeft de organisatiegroep de plannen toegelicht en besproken met de aanwezigen. Daar heeft de groep goed geluisterd naar de reacties en ideeën van de aanwezigen. Op basis daarvan is het voorstel aangepast.

Het aangepaste voorstel gaat uit van een meerdaags evenement in december. Bij dat evenement zullen paarden een centrale rol spelen. De organisatiegroep heeft aangegeven dat de stichting BIZ/Goor Collectief de organisatie van dat evenement op zich wil nemen. De paardenmarkt moet dan een combinatie worden met het succesvolle evenement “Winters genieten”. Zij werken aan een programma waarbij er voor alle leeftijden iets te doen is: van activiteiten voor basisschoolkinderen tot een feestavond, van demo’s tot een markt met paardenartikelen. Naast het Schoolfeestplein vinden er ook (paarden)activiteiten plaats in het centrum van Goor. Er wordt ook zeker gekeken naar het behoud van de paardenmarkt in de traditionele vorm. De organisatie is hiervoor al in overleg met onder andere diverse maneges om te bekijken of paardenhandel wenselijk en mogelijk is.

Traditie overnemen
De organisatiegroep heeft het aangepaste voorstel afgelopen maandag besproken met de gemeente. De gemeente is blij dat in goed overleg de Goorse ondernemers samen met anderen de handschoen willen oppakken en de traditie van de paardenmarkt in een aangepaste vorm wil overnemen van de gemeente. De gemeente verwacht dat de paardenmarkt hierdoor voldoende kwaliteit en aantrekkingskracht krijgt en rekening houdt met de veiligheid van mens en dier.

Betrokken
Het doet de organisatiegroep en de gemeente goed om te zien dat de Goorse gemeenschap de Paardenmarkt zo belangrijk vindt en zich zo betrokken voelt. Dat geeft goede hoop voor een mooi nieuw evenement voor Goor. Het is tenslotte de gemeenschap die zelf een traditie in stand kan houden. De organisatie geeft dan ook nadrukkelijk aan dat aanvullende ideeën voor het programma nog steeds welkom blijven. Daarbij is hulp van vrijwilligers uit de samenleving hard nodig om e.e.a te kunnen realiseren. Dat kan via e-mail: paardenmarktgoor@gmail.com. De organisatie neemt dan contact met u op.