Enquête veiligheid buitengebied Hof van Twente opnieuw opgestart

Wij hebben alle ondernemers en inwoners in het buitengebied van Hof van Twente begin dit jaar een enquête gestuurd van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Door de uitbraak van de coronacrisis is het proces een tijd stil komen te liggen. Wij stellen het op prijs wanneer u, als inwoner van het buitengebied van de gemeente Hof van Twente, de enquête alsnog wilt invullen. Wellicht heeft u tijdens de afgelopen coronaperiode meer thuis gewerkt en/of gefietst en gewandeld in uw thuisomgeving. Misschien zijn u daardoor bijzonderheden opgevallen.

De gemeente wil met de resultaten van de enquête een beeld krijgen in hoeverre de niet zichtbare criminaliteit een rol speelt in het buitengebied. Landelijk krijgt de politie signalen van toenemende criminaliteit in het buitengebied. In Hof van Twente lijkt het relatief veilig. De uitkomsten van de enquête zullen worden gebruikt door de werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied om een aantal maatregelen te treffen en bijeenkomsten te organiseren. De enquête is nog beschikbaar tot en met eind juni. U kunt de enquête vinden op onze website www.hofvantwente.nl/ccv.