Forse steun voor behoud weidevogels Hof van Twente

Na de gemeente Hof van Twente en de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark heeft nu ook de Rabobank een forse subsidie beschikbaar gesteld aan de stichting Weidevogels Hof van Twente voor het redden van weidevogels in Hof van Twente. Directeur Robin Geerdink van de Rabobank Centraal Twente overhandigde dinsdagavond 19 december een cheque van 7500 euro aan voorzitter Herman Kraak en penningmeester Willy Olde Meule van de stichting Weidevogels Hof van Twente. Dat gebeurde in het Brookshoes in Bornerbroek waar de bank in het kader van het 125-jarig jubileum extra in de buidel tastte om lokale, vooral duurzame initiatieven te steunen.DroneMet de bijdrage kan de stichting Weidevogels Hof van Twente een weidevogeldrone kopen, waarmee de piloot de exacte plek van een nest vastlegt. De drone seint de data door naar de openbare app Boerenlandvogelmonitor. Boeren en loonwerkers kunnen binnenkort in hun trekkers de nesten op hun beeldscherm al ruim van tevoren zien verschijnen. Dit verbetert de bescherming van weidevogels flink.PlasdrasEen deel van de bijdrage van de bank gebruikt de stichting Weidevogels Hof van Twente voor de aanleg van een plasdras op een nog nader te bepalen plek in de gemeente Hof van Twente. Zonnepanelen pompen water in het gebiedje en houden het nat. Dit kruidenrijk ingezaaide grasland biedt beschutting en voedsel aan de kuikentjes die drie, vier weken nodig hebben om volwassen te worden. Vrijwilligers beschermen dit gebiedje met schrikdraad tegen roofdieren.EtenVolwassen zijn de kuikens van weidevogels direct nadat ze uit het ei kruipen. Ze moeten hun eigen eten bijeen zien te scharrelen. Dat lukt alleen in een natte en kruidenrijke omgeving die insecten trekt, voedsel voor de kuikentjes. Paartjes broeden graag in en bij een plasdras-gebied. In deze beschermde omgeving lukt het kuikens binnen drie weken sterk genoeg te groeien om te leren vliegen. Ze kunnen dan weg vluchten voor predatoren op de grond, zoals katten, vossen en marters. De weidevogels broeden vanaf maart (kievit) tot eind mei.AchteruitgangHet aantal weidevogels in Hof van Twente, van Stokkummerbroek bij Lochem tot aan de es bij Delden, holt achteruit. De stichting weidevogels Hof van Twente heeft daarom een meerjaren programma geschreven om de achteruitgang te kunnen stoppen. Het projectplan behelst een beleidsplan met een meerjaren begroting en een dekkingsplan. Boeren krijgen vergoedingen voor gederfde inkomsten, enkele vrijwilligers krijgen bij Roger Borre in Bentelo een opleiding tot dronepiloot (Robor Electronics) speciaal voor het opsporen van nesten van weidevogels. De stichting heeft nu in totaal een bedrag van 15.000 euro van Hooltwark, gemeente Hof van Twente 25.000 euro en het bedrag van de Rabobank ontvangen.DonateursDe Stichting heeft enkele weken geleden de zogeheten ANBI-status verworven. Dat biedt donateurs een betrouwbare mogelijkheid zich aan te melden bij de stichting Weidevogels Hof van Twente.De vrijwilligers van de stichting zoeken nog nieuwe collega’s die de weidevogels een warm hart toedragen.De stichting weidevogels Hof van Twente bestrijkt een groot aantal weidevogelgebieden, van Stokkummerbroek aan de grens met Gelderland tot voorbij Delden. Hiervoor en voor andere info zoals ons beleidsplan, verwijzen we graag naar onze website: https://www.weidevogelshofvantwente.nl/