Geen Kleurrijk in de Hof 2020, wel Dag van de Dialoog!

De organisatie zou in de zomer bepalen of het eventueel mogelijk is Kleurrijk in de Hof nog in de 2e helft van het jaar te houden.

Mede door de huidige 1.5 meter regel is besloten Kleurrijk in de Hof niet meer dit jaar te organiseren. Het doel van Kleurrijk is verschillende culturen verbinden en dat is in de huidige situatie ondoenlijk.

We gaan eind dit jaar bekijken of en hoe we Kleurrijk 2021 gestalte kunnen geven.

Wat wel dit jaar door gaat, is de Dag van de Dialoog en wel op 5/11.

Voor meer info daarover: http://www.kleurrijkindehof.nl/goor-in-dialoog/doelstelling/.

Namens de organisatie wensen wij iedereen alle gezondheid!