Geen vuurwerk en regels voor carbid: ‘Aanmelden voor vrijdag 12.00 uur’

Waar er vanwege het coronavirus dit jaar met uitzondering van trektouwtjes, knalerwten en sterretjes voor de tweede achtereenvolgende jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden is dat niet het geval voor carbid. Carbid is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt niet onder het door het kabinet afgekondigde vuurwerkverbod.

Wel dient men zich tijdens het carbidschieten aan de coronaregels te houden. Zo mag men alleen carbidschieten op 31 december tussen 10.00 en 16.00 uur buiten de bebouwde kom onder de voorwaarden dat er een schriftelijke toestemming is van de eigenaar van het terrein en er uiterlijk 17 december 12.00 uur een melding is gedaan via de website van de gemeente Hof van Twente.

De overige regels zijn terug te vinden op de website van de gemeente. Carbidschieten is niet zonder risico. De gemeente dringt er dan ook op aan om goed te letten op de veiligheid bij het carbidschieten en ervoor te zorgen dat er altijd een BOCK (Bewust Oplettende Carbid Knaller) aanwezig is. Kijk voor tips voor veilig carbidschieten op www.wieisdebock.nl.