Gemeente doet steunbetuiging aan Israël

De gemeente heeft een boodschap naar buiten gebracht:

“Met ontsteltenis en zorg volgen wij het hevige geweld dat Israël heeft geraakt. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van alle burgerslachtoffers in Israël en de omliggende gebieden. En onze gedachten zijn bij de naasten van onze inwoners die zijn getroffen door het geweld.”