Gemeente gaat niet langer de strijd aan met eikenprocessierups

Het seizoen van de eikenprocessierupsen is weer aangebroken. De afgelopen jaren verwijderde de gemeente Hof van Twente de nesten op openbare gronden zoals bij winkelcentra, scholen en sportcomplexen. Met ingang van dit jaar wordt de rups niet langer bestreden. “Onze gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de begroting 2015 besloten de bestrijding van ongedierte te beperken. De ongediertebestrijding richt zich alleen nog op de bestrijding van ratten aangezien deze plaagdieren ook ziekten kunnen verspreiden.”

De bestrijding van ongedierte dat wel overlast veroorzaken maar geen ziekten kan verspreiden zoals wespen en eikenprocessierups, wordt dus niet meer door de gemeente uitgevoerd. “Indien inwoners overlast ervaren door wespen of eikenprocessierupsen kunnen zij deze laten bestrijden door particuliere bedrijven die actief zijn op het gebied van ongediertebestrijding. Er zijn verschillende bedrijven actief op dit gebied die tegen betaling ongedierte kunnen verwijderen.”

Voor de ratten wordt dus een uitzondering gemaakt. “Bij de bestrijding van ratten mogen van rijkswege steeds minder chemische middelen gebruikt worden omdat is gebleken dat ratten resistentie gaan vertonen tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen. Om het aantal ratten te beperken verschuift de aandacht meer en meer van bestrijding naar preventie. Preventie bestaat vooral uit het voorkomen dat er voedselresten en voer van huisdieren bereikbaar is voor ratten. Bestrijding vindt plaats met chemische middelen op beperkte schaal, mechanische vallen op afgesloten terreinen en voorlichting aan inwoners hoe preventief om te kunnen gaan met ratten.”

(bron: www.nieuwsuitdelden.nl)