Gemeente Hof van Twente Beste Werkgever 2020

Medewerkers van gemeente Hof van Twente waarderen de gemeente als Beste Werkgever in de branche Gemeenten. Dit is de uitkomst van het jaarlijks Beste Werkgeveronderzoek van Effectory. Gemeentesecretaris Dennis Lacroix is trots op dit resultaat: “We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze organisatie. Hieruit blijkt dat onze medewerkers daarover tevreden zijn en met veel inzet en plezier hun werk doen.”
Vanochtend plaatsten we een positief bericht over de gemeente die luisterde naar de lezers van Wegdamnieuws en op de wadi in Hengevelde een hondenpoepbak plaatste (klik HIER).

Onderzoek

Er is 2019 een vragenlijst aan de medewerkers voorgelegd. De vragen gingen onder andere over flexibiliteit, sociale veiligheid, zelfstandigheid, werkinhoud, leiderschap en waardering. De vragenlijsten zijn ingevuld door 86% van de werknemers. Medewerkers gaven aan de zelfstandigheid en vrijheid in het werk zeer te waarderen. Klantgerichtheid wordt gezien als goede eigenschap. Een van de medewerkers geeft in de vragenlijst aan: “Ik vind dat wij een persoonlijke manier van benaderen hebben. We luisteren goed en sluiten aan bij de vraag van de klant.”

Lev

Medewerkers en leidinggevenden hebben zich in het ontwikkeltraject de kernwaarden Leiderschap, Eigenaarschap en Vertrouwen eigen gemaakt. Deze kernwaarden zijn verder uitgediept en blijken houvast te bieden in de manier van werken. Zo zijn medewerkers zelf aan zet wat hun eigen ontwikkeling betreft. Leidinggevenden weten talenten van medewerkers beter te benutten. Daarnaast beslissen medewerkers voor een groot deel zelf wanneer ze werken en hoe ze hun werk doen. Dat zorgt ook voor een goede balans tussen werk en privé waardoor medewerkers beter in hun vel zitten.

Medewerkersonderzoek

De gemeente laat elke twee jaar een onderzoek doen onder medewerkers. Effectory is de organisatie die het onderzoek uitvoerde. Zij zijn 15 jaar geleden gestart met het in kaart brengen en belonen van goed werkgeverschap. Effectory verzamelt de feedback en ideeën van medewerkers en helpt daarmee organisaties verbeteren van binnenuit.