Gemeente Hof van Twente inspiratiebron voor leerlingen tijdens de Week van Respect


Gastcollege en inrichting Respectzone tonen belang van tolerante en respectvolle samenleving
Burgemeester Ellen Nauta en wethouder Pieter van Zwanenburg waren gisteren te gast bij resp. TwickelDelden en De Waerdenborch in Goor, in het kader van de Week van Respect. Ze gaven daar een gastcollege aan eerste- en tweedejaars leerlingen en startten daarna samen met hen een Respectzone, een fysieke plek waar acceptatie en veiligheid voorop staan. Wethouder Van Zwanenburg: “Je kunt merken dat dit onderwerp echt speelt bij leerlingen van deze leeftijd, er was goede respons in de les.” Burgemeester Nauta vult aan: “Respect is een vast thema binnen het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Leerlingen hebben hun eigen verhalen en gedachten en deelden die met elkaar. Mooi om daar bij te mogen zijn.” De Week van Respect is een initiatief van de Respect Education Foundation. Dit jaar worden er 450 gastlessen gegeven door o.a. politici, sporters en andere betrokken Nederlanders.

Tijdens de gastles gingen burgemeester Nauta en wethouder Van Zwanenburg met eerstejaars- en tweedejaarsleerlingen in gesprek over de actualiteit en urgentie van het onderwerp. Marjolein Albers, directeur van de organiserende Respect Education Foundation, REF: “Het onderwijs staat aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving. Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover wordt tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar gepraat. Daarnaast zet het blijvende karakter van een fysieke Respectzone op een school het onderwerp écht op de kaart.”

Respectzone
Een Respectzone is een fysieke plek waar iedereen zich een jaar lang veilig en gewaardeerd voelt en waar lastige onderwerpen altijd besproken kunnen worden. Dit kan een klas zijn maar ook de hele school. Aan het eind van de les zijn een aantal kernwoorden geformuleerd over wat de respectzone op de eigen school inhoudt. Burgemeester Nauta en wethouder Van Zwanenburg namen die kernwoorden mee terug naar het gemeentehuis en laten daar een mooi bord van maken, dat later in overleg met de docenten kan worden opgehangen op school.
Marjolein Albers van de REF: “Dankzij de Respectzones verspreidt onze boodschap zich als een olievlek. Tijdens de Week van Respect is de challenge om 1.000 Respectzones op te starten, waarbij de jongeren zelf de spelregels bepalen en er vervolgens het hele jaar invulling aan geven”.

Week van Respect
De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en inclusieve maatschappij. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden, zoals de nationale Week van Respect. Tijdens deze Week doen 130 gemeenten mee en stimuleren we 100.000 jongeren op honderden scholen en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit jaar vinden er meer dan 450 gastlessen plaats door politici, sporters en andere bekende en betrokken Nederlanders, en is er gratis lesmateriaal beschikbaar. Dit jaar staat de twaalfde editie van de Week van Respect in het teken van de Respectzone Challenge om 1.000 Respectzones te creëren.