Gemeente onderzoekt: ‘Wat vinden de Hengeveldenaren van hun leefomgeving?’

Gemeente Hof van Twente vraagt inwoners van Hengevelde mee te denken over het verbeteren van hun leefomgeving. Om dit in kaart te brengen houdt de gemeente een kort onderzoek met daarin vragen over hoe de inwoners de openbare ruimte ervaren. ‘Helpt u mee? Klik op deze link om mee te doen aan de vragenlijst.’

Waar gaan de vragen over?

De vragen gaan over hoe inwoners de openbare ruimte in hun buurt ervaren. ‘Denk daarbij aan de manier waarop we de straten, het publieke groen en bijvoorbeeld speelruimtes inrichten. Daarnaast zijn we ook op zoek naar oplossingen voor moeilijke vraagstukken. Zoals hoe we om moeten gaan met droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Met de antwoorden willen we bepalen wat de belangrijke thema’s zijn waar wij met elkaar aan willen werken de komende jaren.’

Informatie

‘Mis deze kans om uw mening te geven niet. Invullen van de vragenlijst kost u niet meer dan 7 minuten. Klik op bovenstaande link om mee te doen aan de vragenlijst. Alle antwoorden die u geeft, zijn anoniem. U kunt meedoen tot 20 januari 20222.’