Gezocht: nieuw lid voor adviescommissie Hof van Twente Noaberfonds

Inwoners en ondernemers van Hof van Twente laten op veel terreinen zien dat zij goed in staat zijn om de eigen leefomgeving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken. De gemeente geeft ruimte en vertrouwen en helpt om de samenleving te behouden en te versterken. Daarom heeft de gemeenteraad ingestemd met de oprichting van het Hof van Twente-Noaberfonds en hier geld voor gereserveerd.

Het Noaberfonds heeft als doel meer sociale interactie en binding tussen inwoners onderling of ondernemers te realiseren en de leefbaarheid in de gemeente Hof van Twente te vergroten. Inwoners of organisaties kunnen een aanvraag indienen voor subsidie waarbij het initiatief geen winstoogmerk mag hebben. Om goed te kunnen beoordelen of een plan of project in aanmerking komt, zoeken we leden voor de adviescommissie die de aanvragen zullen beoordelen.

Als taak heeft de commissie het toetsen van de aanvragen aan het doel en de voorwaarden van het Hof van Twente-Noaberfonds. De adviescommissie beoordeeld de aanvragen en geeft advies over de besluitvorming hiervan. Bij de selectie van aanmeldingen wordt in eerste instantie gekeken naar een goed passend profiel en vervolgens naar spreiding over de gemeente. Wij missen nog een inwoner uit de kern Hengevelde. Momenteel heeft de adviescommissie 5 leden.

Profiel:
🔹 Je woont in de gemeente Hof van Twente.
🔹 Je bent maatschappelijk betrokken.
🔹 Je werkt graag samen en hebt goede communicatieve vaardigheden.
🔹 Je denkt graag mee en hebt (bij voorkeur) ervaring met adviseren.
🔹 Je bent niet betrokken bij een netwerkorganisatie en/of een initiatief dat
leefbaarheidsactiviteiten uitvoert voor de inwoners Hof van Twente.
🔹 Je kunt ca. 5 uur per maand vrijmaken om initiatiefvoorstellen te lezen en de vergaderingen bij te wonen.

Interesse?

Mail dan vóór 15 juli 2024 een korte motivatie en C.V. naar noaberfonds@hofvantwente.nl
Je ontvangt op 17 juli een reactie op je sollicitatie.
De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden tussen 22 en 26 juli