Gierzwaluw onder uw dak? Neem contact op

uw dakpannen, in uw straat of wijk? Laat het stichting de Groene Loper Hof van Twente weten. Deze locaties zijn uiterst waardevol om bestaande kolonies van gierzwaluwen te beschermen, en mogelijk uit te breiden in het volgende broedseizoen. De gierzwaluw is een belangrijke stadsvogel, die veel muggen en vliegen vangt, en een graadmeter is voor de biodiversiteit in de stad. Ze horen graag van u, als u nestlocaties weet of vermoedt. Tot eind juli monitoren vrijwilligers gierzwaluwen in de kernen van Hof van Twente. Uw aanvullende kennis over bestaande nesten is zeer welkom.

De gierzwaluw heeft het moeilijk vanwege veranderde bouwvoorschriften van de afgelopen jaren. Door renovaties en sloop zijn veel nestgelegenheden verloren gegaan. Bij nieuwbouw is het eenvoudig speciale nestkasten in te metselen, helaas wordt hier nog te weinig gebruikt van gemaakt. Weet u een nestlocatie of wilt u meer informatie over nestkasten bij nieuw- of verbouw? Neem dan contact op via: drost9@xs4all.nl of info@groeneloperhofvantwente.nl Voor extra info over de gierzwaluw, geluid en uiterlijk: Wilde stad in de klas: www.youtube.com/watch?v=SDqvBV1saHQ of Vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-overvogels/vogelgids/vogel/gierzwaluw