Goorse Paardenmarkt neemt na meer dan 500 jaar afscheid van paardenhandel

Geen Hengeveldse handelaren meer op de Goorse paardenmarkt, überhaupt geen handel meer op de Goorse paardenmarkt die na meer dan 500 jaar een andere weg inslaat. Vanaf 2020 wordt de Paardenmarkt een meerdaags evenement dat geheel in het teken staat van paarden, zonder paardenhandel. Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente hebben de Stadsraad en Goor Collectief een organisatiegroep gevormd. Deze groep neemt het initiatief om de Paardenmarkt om te vormen tot een nieuw evenement. De ‘Paardenmarkt nieuwe stijl’ moet recht doen aan de traditie, het paard moet een positieve rol spelen, het diervriendelijke evenement moet activiteiten bevatten voor jong en oud en naast de lokale doelgroep ook interessant zijn voor een regionaal of zelfs landelijk publiek.

Het voorstel voor de ‘Paardenmarkt nieuwe stijl” gaat uit van een meerdaags evenement, waarbij er voor alle leeftijden iets te doen is: van les over paarden voor basisschoolkinderen tot een ‘Hengstenbal”, van demo’s tot een markt met paardenartikelen en zelfs gemotoriseerde ‘paardenkrachten’. Naast het Schoolfeestplein vinden er ook (paarden)activiteiten plaats in het centrum van Goor. Ate Brunnekreef, vertegenwoordiger van de organisatiegroep: “In overleg met alle betrokkenen hebben we een voorlopig programma opgesteld voor de nieuwe paardenmarkt. Die zal vanaf 2020 plaatsvinden in september, in plaats van in december. Dat komt beter uit in de jaarplanning van alle betrokkenen en is ook aangenamer voor de bezoekers.”

Burgemeester Ellen Nauta licht toe: “De Paardenmarkt Goor bestaat al meer dan 100 jaar. Het is een prachtige traditie die we als gemeente graag willen behouden. We zagen echter ook dat de kwaliteit van de Paardenmarkt de afgelopen jaren terugliep. Ook worstelen we met het dierenwelzijn rondom de Paardenmarkt. Daarom hebben we begin dit jaar een brede groep betrokkenen gevraagd: Wat kunnen we doen om deze situatie te verbeteren? Uit die overleggen is een organisatiegroep voortgekomen die met diverse groeperingen heeft overlegd, waaronder de Stadsraad, Goor Collectief, Stichting Historisch Goor, manege Snorrewind en de Reggehof. Dat heeft geleid tot een mooi voorstel voor een evenement waarin paarden op een positieve manier centraal staan. Het voorstel is participatief opgesteld en springt in op de mogelijkheden die Hof van Twente biedt aan paardgerelateerd toerisme en recreatie. Bovendien vinden wij het belangrijk dat de traditie wordt omgevormd en voortgezet. Daarom zal de gemeente ook financieel een éénmalige bijdrage leveren aan opstart van de Paardenmarkt nieuwe stijl.”

Ate Brunnekreef: “We zijn heel blij met de steun van de gemeente. Nu gaan we aan de slag met het verder uitwerken van het programma. Daar betrekken we ook scholen en het verenigingsleven bij. Wie hierover wil meedenken, is van harte welkom bij Goor Borrelt op 26 november aanstaande vanaf 20.00 uur in de Reggehof. De invulling van de Paardenmarkt is één van de onderwerpen die avond. Samen hebben we nog heel wat werk te doen, maar dat gaat goed komen. Vanaf 2020 heeft Goor een goede, nieuwe Paardenmarkt voor Gorenaren en de wijde omgeving!” De Paardenmarkt in 2019 is de laatste paardenmarkt waar nog handel zal plaatsvinden. Deze vindt plaats op vrijdag 13 december.