Gratis bomen: ‘lijsterbes, berk, grove den en Douglas’

Op 3 februari deelt ‘Meer Bomen Nu’ gratis boomzaailingen uit in Delden. De boomzaailingen zijn bedoeld voor eigen tuin, houtwal of bosperceel. ‘Er zijn vuilboompjes, lijsterbes, berk, grove den en Douglas. Op is op!’

In Delden worden boomzaailingen uitgedeeld op zaterdag 3 februari bij de `bomen hub’ Deltex aan de Brinkstraat, tussen 11.00 uur en 12.30 uur. Mignon Sanchez ontvangt de mensen in Delden.

Boomzaailingen verplanten

Meer Bomen Nu verplant zaailingen van kansarme naar kansrijke plekken. Elke boom maakt honderden zaailingen, en de meeste redden het niet. Velen worden tijdens regulier groenbeheer verwijderd en afgevoerd. Zonde! Want dit zijn vaak prima, mooie, gezonde en veelal inheemse boompjes.Door deze boompjes uit te scheppen en elders te planten blijft de CO2 die dit boompjes heeft opgeslagen bewaard, kan het doorgaan met CO2 opslaan, en is de boom een blijvend thuis voor tal van beestjes. Verplanten is goed voor klimaat én biodiversiteit!

Voor iedere inwoner van de Hof 1 extra boom

De Groene loper Hof van Twente begeleidt voor de derde keer op rij de ‘boom-verplant-activiteiten’. Vragen of aanmelden als plantlocatie kan per e-mail naar hofvantwente@meerbomen.nu . De gemeente Hof van Twente ondersteunt dit initiatief financieel uit het programma biodiversiteit `kleurrijk leven’. “Dit jaar hopen we in maart 2024 dat iedere inwoner in Hof van Twente een extra boom (ver)plant”, aldus Alexandra Tempelman van MeerBomenNu in de Hof van Twente.