Griekse vluchtelingen worden mogelijk gehuisvest in Hengevelde

Gemeente Hof van Twente sluit zich aan bij andere gemeenten die bereid zijn om alleenstaande kinderen op te vangen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. De gemeenteraad nam daartoe op 21 april 2020 een motie aan. In deze motie roept de raad het college op om zich aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om alleenstaande kinderen op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente omarmt de motie. Hof van Twente schaart zich daarmee achter de oproep van de coalitie van welwillende gemeenten om samen 500 kinderen op te nemen en een veilige opvang te bieden.

Kwetsbare groep
De gemeenteraad is van mening dat de omstandigheden in de Griekse kampen voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers ook al vóór de coronacrisis schokkend en beschamend waren. Alleenstaande kinderen zijn een bijzonder kwetsbare groep in deze kampen. Het college sluit zich hierbij aan. Wethouder Pieter van Zwanenburg zegt hierover: “Juist nu zien we hoe belangrijk het is kwetsbare kinderen op te vangen. Deze kinderen hebben recht op bescherming en een goede toekomst, ongeacht waar hun bedje staat.”

Brief aan staatssecretaris
Door verschillende organisaties wordt er op aangedrongen om in Nederland 500 minderjarige kinderen op te vangen uit Griekse vluchtelingenkampen. Diverse gemeenten hebben al kenbaar gemaakt aan de Nederlandse regering dat zij achter de oproep staan. Ook het college van Hof van Twente doet een oproep aan staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om kwetsbare kinderen uit de kampen op te nemen.

Griekenland vraagt hulp
Er leven ruim 5.000 alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze zijn extreem kwetsbaar. Sommigen zijn al slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting en in handen gekomen van mensenhandelaars, anderen verdwijnen volledig uit zicht. In september 2019 heeft Griekenland andere landen concreet gevraagd om in ieder geval een groep van 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen vanwege hun uiterst kwetsbare positie in de kampen. Verschillende lidstaten, waaronder Duitsland, Finland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Ierland en Kroatië, hebben inmiddels aangegeven dat zij een deel van deze kinderen willen overnemen.