GroenLinks wil biodiversiteit daadwerkelijk en gecoördineerd bevorderen

Twee moties van GroenLinks om daadwerkelijk en gecoördineerd aan de slag te gaan met het bevorderen van de biodiversiteit in de Hof, mede ingediend door de SP, D66, Gemeentebelangen en CDA, zijn door de raad aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen het gestelde kader eerst met alle werkzame organisaties en instellingen af te spreken wat we willen bereiken en vervolgens met concrete doelen aan de slag te gaan voor de komende twee jaar. Zo kunnen alle verschillende activiteiten en inspanningen elkaar versterken en kunnen we tegelijkertijd controleren of het ook gerealiseerd wordt. Raadslid William Sanchez: “ Een paar voorbeelden maken meteen duidelijk waar het om gaat. IVN is fantastisch bezig , maar constateerde een poosje geleden dat de gemeente geen plan heeft om de biodiversiteit van de bermen te bevorderen langs niet doorgaande wegen, op bedrijfsterreinen en in woonkernen. En ook boeren willen hieraan georganiseerd meewerken. Ook de Groene Loper loopt het vuur uit de spreekwoordelijke sloffen met het bomen adoptieplan. De gemeente zou dit kunnen versterken met bijvoorbeeld een boom voor elke nieuw geborene in de Hof. Dit zijn maar een paar voorbeelden waaruit meteen duidelijk is dat bij het bevorderen van biodiversiteit regie en samenwerking heel veel meerwaarde kunnen opleveren.”

De eerste motie, motie 10, vraagt het college om regie te nemen in het bevorderen van de biodiversiteit. De tweede motie, motie 11, vraag het college om meetbaar te maken in hoeverre biodiversiteitsdoelen ook bereikt worden.