Hengevelde scheidt veel afval, positieve trend

De gemeente Hof van Twente wil afval beter hergebruiken. Daarmee zijn de inwoners van Hengevelde en de rest van de Hof goed bezig. Sinds november 2015 hebben alle laagbouwwoningen in Hof van Twente een verpakkingencontainer voor blik, plastic en drankenkartons. Dat werkt goed, zo blijkt. Al meteen vanaf de invoering werden bijna drie keer zoveel verpakkingen huis aan huis ingezameld als in dezelfde periode van het jaar ervoor. Ook de totale inzameling van verpakkingen is flink gestegen. De trend lijkt zich door te zetten in 2016, want afgelopen maand werd huis-aan-huis al ruim drie keer zoveel verpakkingsmateriaal ingezameld met de verpakkingencontainer. De totale inzameling van verpakkingen is ruim verdubbeld. In januari en februari dit jaar werd er 10,5 kilo verpakkingsmateriaal per huishouden ingezameld. Vorig jaar was dit 4,7 kilo per huishouden in dezelfde periode. De verpakkingencontainer wordt, net als de zakken voorheen, tweewekelijks geleegd. Het beter scheiden van verpakkingen betekent ook meer ruimte in de grijze restafvalcontainer en vanaf volgend jaar minder kosten.

Afval scheiden loont

Dit jaar veranderen er een paar zaken rondom de afvalinzameling, zodat afval nog beter kan worden gescheiden. Dat is goed voor het milieu. Bovendien kan het inwoners vanaf volgend jaar geld schelen.

Vanaf 2017 is de afvalstoffenheffing opgebouwd uit twee delen: een (vast) basisbedrag en een bedrag voor elke keer dat u de grijze container aanbiedt. Afval scheiden loont dus. In de loop van dit jaar worden inwoners hierover uitgebreid geïnformeerd.

Door afval en grondstoffen goed te scheiden blijft er minder restafval over. Bovendien kunnen gescheiden afvalstromen dienen als grondstof waar weer nieuwe dingen van gemaakt kunnen worden.  Zo wordt bijvoorbeeld oud papier weer nieuw papier en  oud glas weer nieuw glas.Recyclebaar afval wordt gratis aan huis opgehaald of kunnen inwoners gratis wegbrengen naar een milieuplein.

Meer informatie

In de verpakkingencontainer mogen verpakkingen van blik, plastic en drankenkartons. Wilt u weten wat er precies in mag of heeft u andere vragen? Kijk dan op www.twentemilieu.nl of download de app voor smartphones van Twente Milieu.