Hengevelds schoolplein en akkerranden in toekomst mogelijk groener

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorzetten van de pilot ‘florerende akkerranden’ en wil scholen een financiële bijdrage geven voor het ontwikkelen van groene schoolpleinen. Met deze projecten zet de gemeente de volgende stappen in het vergroten van de biodiversiteit in Hof van Twente. Op 6 oktober aanstaande zal de gemeenteraad hier een definitief besluit over nemen.

Ieder schoolplein in de Hof groen, dat gaan we samen doen!
Op een groen schoolplein is voor kinderen ruimte om te spelen en te leren in en met de natuur. De inrichting van een groen schoolplein draagt bij aan de biodiversiteit en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Onder de leuze: ‘Ieder schoolplein in de Hof groen, dat gaan we samen doen!’ worden scholen actief benaderd en gestimuleerd om het schoolplein te vergroenen. Een groen schoolplein wordt niet alleen gebruikt tijdens de pauzes, maar de gemeente kijkt, samen met Hofpower en de Groene Loper Hof van Twente, nadrukkelijk hoe ook buitenlessen geïntegreeerd kunnen worden binnen een groen schoolplein. Veel scholen zijn enthousiast over het programma en een aantal heeft zich inmiddels al aangemeld. Wel zijn er meerdere scholen die moeite hebben om zelf eigen middelen in het plan te stoppen. Met het programma ‘Groene schoolpleinen’ stimuleren de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente basisscholen om een groen schoolplein aan te leggen. De scholen kunnen daar een maximale bijdrage van 15.000 euro voor aanvragen.

Pilot ‘Florerende Akkerranden’
Ze worden overal in de Hof gezien: de bloemrijke akkerranden die begin 2020 zijn ingezaaid door boeren en erfeigenaren. Deze pilot is opgezet in samenwerking met veel verschillende partijen zoals: Duurzaam Initiatief Markelo Noord, agrariërs van Twickel, LTO en Forfarmers. Het doel van de pilot was om te leren over het versterken van de biodiversiteit op het boerenland in de gemeente: hoe kunnen we ervoor zorgen dat een akkerrand wat oplevert voor zowel de agrarische ondernemer als de ecologie en de maatschappij? Veel deelnemers en ook het college van burgemeester en wethouders willen de pilot volgend jaar voortzetten. Er zijn nog veel vragen waar een antwoord op gezocht moet worden. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het resultaat nog beter wordt en aansluit bij de lokale flora en fauna? En: wat is er te doen tegen de onkruiddruk na het zaaien? Daarbij is het ook een uitdaging om de akkerranden een bestendig onderdeel van een boerenbedrijf te laten zijn. Op www.hofvantwente.nl/groenloket kunt u de voortgang van de pilot volgen.