Hoe kan werk en het verlenen van zorg worden gecombineerd?

Mantelzorgers hebben de neiging om voor hun naaste(n) te zorgen en zichzelf te vergeten. Hierdoor kunnen ze overbelast raken. Salut organiseert de cursus “De kunst van het Zorgen en Loslaten” voor mantelzorgers die anders met de zorgsituatie willen leren omgaan. Tijdens de cursus leert de mantelzorger voor zichzelf te zorgen en voor de naaste(n) zodat de mantelzorger energie overhoudt. Deelname is gratis.

In de cursus wordt stilgestaan bij de zorgsituatie waarin de mantelzorger terecht is gekomen. De manier waarop zorg wordt verleend. De mantelzorger leert bewust(er) om te gaan met de problemen die op zijn/haar pad komen. Niets is namelijk goed of fout. Het is alleen belangrijk om stil te staan bij de keuzes die de mantelzorger maakt. Ook als ervoor gekozen wordt om iets voor een anders te doen, terwijl dat in strijd is met eigen behoeftes is dat een keuze. Er worden handvatten aangereikt om er anders mee om te gaan.

Bijeenkomsten vinden plaats in de Reggehof te Goor en zijn in 2020 gepland op vrijdag 7 februari en vrijdag 10 april van 9:30 tot 16:00 uur inclusief lunch en op 28 februari, 13 en 27 maart, 8 en 22 mei van 9:30-12:30 uur.

Interesse of meer informatie? Kijk op www.mantelzorgenloslaten.nl, bel Salut 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl