Hof van Twente blijft investeren in schone energie: 46 hectare zonnepanelen gerealiseerd

Het college van Hof van Twente stelt aan de gemeenteraad voor om 30% bij te dragen aan de opwek van schone energie in 2030. Dat is de bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie (RES) die wordt opgesteld voor de regio Twente. Hof van Twente heeft al een flink aantal projecten vergund om schone energie op te wekken, waaronder 46 hectare aan zonneparken. Deze projecten zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de omgeving. Wethouder Wim Meulenkamp: “Energietransitie doen wij samen met onze inwoners. In Hof van Twente hebben we op die manier al veel tot stand gebracht. Die lijn willen we ook in de toekomst vasthouden.”

Duurzaamheid en het duurzaam opwekken van energie is in Hof van Twente niet nieuw. Al in 2008 zijn we gestart met het eerste programma Duurzaamheid. In 2013 is de ambitie vastgelegd om in 2035 energieneutraal te zijn. Die ambitie is in 2015 opnieuw bevestigd met het vaststellen van de “Routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035”. Daarna zijn we met dit plan aan de slag gegaan, onder andere met het educatieproject ‘Hofpower’, met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen het daarnaast is er een aantal grote zonneparken vergund. Wethouder Meulenkamp: “In 2015 zijn we ook geconfronteerd met een aanvraag voor 14 windmolens in onze gemeente. Dat veroorzaakte heel veel reuring. Daardoor gingen we beseffen dat wij de invulling van de duurzaamheidsopgave samen met onze inwoners willen en moeten vormgeven. Geen maakbaar plan, maar omarmen van projecten waar energie op zit. Zo kunnen we de opgave organisch vormgeven.”

Startnota “Energiestrategie Twente”?
De Startnota Energiestrategie Twente is voor instemming toegestuurd naar alle gemeentes. Het college van Hof van Twente vindt dat deze startnota onvoldoende aansluit bij de manier waarop we in Hof van Twente werken, en willen werken. Het college zegt hierover: “Termen als ‘concentratiegebieden’ en het ‘informeren van inwoners’ in plaats van het betrekken van inwoners passen niet bij onze aanpak. Tegelijkertijd voelen wij ons betrokken bij het proces. Daarom stellen wij voor om de startnota niet vast te stellen maar voor kennisgeving aan te nemen, wel actief betrokken te blijven en ook een concept-bieding te doen richting de RESTwente.”

Klimaatakkoord
Volgens het landelijke Klimaatakkoord moet in 2030 30% van de gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Afspraken uit dat Klimaatakkoord worden uitgewerkt in Regionale Strategieën (RES). Hierin wordt ook de opgave van duurzame opwek verdeeld over verschillende regio's. Twente is één van die regio’s. In 2019 is in het proces gestart om in regio Twente te komen tot een gezamenlijke aanpak die medio 2020 aan het Rijk aangeboden kan worden. Hiervoor is de startnota “Energiestrategie Twente” opgesteld met daarin een aantal uitgangspunten om invulling te geven aan de opgave. Afgesproken is dat de 14 Twentse gemeenten voor 1 april 2020 een besluit nemen over de startnota en een concept-bieding doen over de hoeveelheid energie die iedere gemeente in 2030 duurzaam op kan wekken. In Hof van Twente wordt dit op 3 maart besproken in de gemeenteraad.