Hof van Twente gaat meer asielzoekers opvangen: “Minder onrust”

De gemeente Hof van Twente wil in de komende tijd 100 tot 150 asielzoekers gaan opvangen, zo is bekend gemaakt in een raadsbrief van het college van B&W. Deze asielzoekers moeten geplaatst gaan worden in maximaal drie locaties die vijf tot tien jaar. Spreiding van deze en bestaande GOO-locaties over de gemeente is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Gemeente Hof van Twente verbindt zich aan het behalen van deze resultaten maar spreekt ook de ambitie uit om extra capaciteit te realiseren, passend qua omvang bij onze gemeente, om zo duidelijke stappen te zetten naar de toekomst en invulling te geven aan de behoefte om óver de crisis heen te kijken en een aantal opgaven in samenhang te brengen.

Burgemeester en wethouders laten weten: “Het college ziet in voorgaande aanpak een wijze waarop gemeente Hof van Twente haar verantwoordelijkheid neemt in deze kwestie. Daarbij zijn wij van mening dat een gestructureerde aanpak en het maken van keuzes zal leiden tot minder onrust in de samenleving én dat het meer rust biedt aan de vluchtelingen die worden opgevangen.
De aanpak is besproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Zij stellen voor om een algemene voorlichting bijeenkomst te organiseren over opvang van vluchtelingen waarin een toelichting wordt gegeven over de wijze waarop opvang wordt georganiseerd en wat hierbij komt kijken. Deze bijeenkomst zal toegankelijk zijn voor inwoners, raadsleden en andere geïnteresseerden.”