Hof van Twente is een nieuwe politieke partij rijker: In Beweging

De gemeente Hof van Twente is een nieuwe politieke partij rijker: de partij In Beweging. Marianne Hutten: “En ik ga niet zomaar de lokale politiek in! Samen met Frank Stevens, Henry Betting, Caroline van Leeuwen en Hengeveldse Mariëlle Nijhuis hebben we een nieuwe partij opgericht. De naam van deze nieuwe partij is In Beweging. En nóg sterker: ik ben beoogd lijsttrekker van In Beweging! Allemaal spannend, maar vooral: veel zin in!
In Beweging hebben we niet opgericht omdat we ergens tegen zijn. We zijn vooral ergens voor: voor het zoeken van verbinding tussen partijen. Voor het benutten van de overeenkomsten. Voor een groen, sociaal en betrokken Hof van Twente.
Meer weten? Graag!”

Meer info staat op www.politiekinbeweging.nl en je kan ons hier op facebook volgen via @politiekinbeweging

Een nieuwe partij met als één van haar hoofddoelen: minder partijen! Dat klinkt nogal tegenstrijdig en misschien is het dat ook wel. Toch streeft In Beweging hiernaar. De nieuwe partij wil nadrukkelijk de progressieve politiek verbinden. In deze tijd van politieke tegenstellingen, versplintering en het uitvergroten van veelal opgeblazen verschillen, wil In Beweging juist het tegenovergestelde laten zien: begrijpelijke politiek uitgaande van overeenkomsten. Ze richt zich hierbij op de “linkse” kiezer maar ook op mensen die zich niet met een landelijke stroming verbonden voelen, maar wel bij het wel en wee van hun gemeente betrokken willen zijn. De kernwaarden van In Beweging zijn groen, sociaal en verbindend.

Samenwerking en samengaan

De overeenkomsten tussen partijen (helemaal tussen progressieve partijen als de PvdA, GroenLinks, de SP maar ook de Partij voor de Dieren) zijn veel groter dan de verschillen. Dat geldt voor de landelijke politiek, maar nog meer voor de lokale politiek. In Beweging wil samenwerken en verbinden, en hoopt uiteindelijk met meerdere partijen samen te gaan of op zijn minst samen te werken. Met GroenLinks zijn hierover al verkenningsgesprekken gevoerd. Mogelijk doen beide partijen met een gezamenlijke lijst, een zogenaamde samengestelde lijst, mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Politiek en beleid vanuit overeenkomsten

In Beweging kenmerkt zich door gezamenlijke doelen en standpunten met anderen centraal te stellen in plaats van het benadrukken van de verschillen. De naam van de partij geeft daarbij het doel aan: een beweging in gang zetten en zelf als partij in beweging blijven. Simpelweg met als doel de gemeente Hof van Twente een stukje mooier te maken.

Oprichters In Beweging

Een aantal enthousiastelingen, voornamelijk mensen zonder partijpolitieke achtergrond en een drietal SP’ers, hebben besloten in beweging te komen en een eerste stap te zetten naar een andere, meer open en verbindende politiek in Hof van Twente. Onder hen het huidige raadslid voor de SP,

Frank Stevens. Hij zal als voorzitter van het bestuur van In Beweging fungeren totdat de leden tijdens de eerste ledenvergadering een voorzitter zullen kiezen. De Goorse Marianne Hutten wordt als beoogd lijsttrekker het gezicht van In Beweging. Zij is één van die mensen zonder binding met één van de landelijk partijen. “Ik zie zoveel mensen die maatschappelijk betrokken zijn, maar de politiek is ze te ingewikkeld, staat te ver van ze af. Met In Beweging hoop ik het allemaal wat toegankelijker te maken. Wat mij betreft begint politiek met de simpele vraag: hoe gaat het met je?”, aldus Marianne Hutten.

Oproep: beweeg mee

In Beweging wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Hof van Twente in 2022. Centraal voor In Beweging staat, zoals gezegd, het zoeken naar de verbinding en begrijpelijke politiek. Een ieder wordt uitgenodigd om mee te praten en mee te doen. In Beweging roept daarom op: “beweeg met ons mee!”. Partij In Beweging is bereikbaar via: 06-41008824 (Marianne Hutten), 06-51507809 (Frank Stevens) of info@politiekinbeweging.nl.