Hofproat: in gesprek over zorg en ondersteuning

Met ingang van het nieuwe jaar is gemeente Hof van Twente verantwoordelijk geworden voor alle (jeugd)zorg en ondersteuning thuis en een aantal taken op het gebied van werk. Taken die de gemeente samen met inwoners en partners zo goed mogelijk wil gaan invullen. Onder de noemer 'Hofproat' belicht de gemeente elke maand een ander thema rondom zorg en ondersteuning.

Wethouder Pieter van Zwanenburg: ‘We hebben gekozen voor thema’s die leven bij de inwoners als we het hebben over zorg en ondersteuning. In samenwerking met partners als stichting Welzijn Ouderen en bijvoorbeeld Loes beantwoorden we vragen, geven we informatie over bestaande initiatieven en mogelijkheden en helpen we inwoners om samen met ons en hun omgeving zichzelf te helpen.’

Financiële informatie

Het eerste onderwerp van Hofproat is Financiën. De veranderingen in de zorg en ondersteuning hebben ook financiële gevolgen. Deze week gaat het over het verschil tussen persoonsgebonden budget en Zorg in Natura en de bezuinigingen op de Huishoudelijke ondersteuning. Volgende week staan de mogelijkheden wanneer iemand een laag inkomen heeft of geen inkomen heeft centraal. De week daarna gaat het over schulden en hoe inwoners deze kunnen voorkomen en oplossen. 

Andere thema’s die dit jaar aan bod zullen komen zijn opvoeden, vrijwilligerswerk en mantelzorg, wonen en zelfredzaamheid. 

Hofproat krijgt een eigen pagina in het Hofweekblad, een eigen website Hofproat.nl en een Twitteraccount. Verder worden inwoners uitgenodigd hun tips en opmerkingen achter te laten op de facebookpagina van Hofproat.