Hofvogels sluit op ludieke wijze het broedseizoen 2023 af

De afsluitende vrijwilligersavond van Hofvogels dit jaar stond naast een gezellig samenzijn vooral in het teken van de vleermuis. Tijdens een uitgebreide presentatie ontkrachtte Jan Mannak allerhande vooroordelen rond dit mythische zoogdiertje. De vleermuis is niet het bloeddorstige monster zoals hij nog steeds wordt afgeschilderd, maar is een bijzonder nuttig en innovatief nachtdier dat ons beschermd tegen allerhande plagen en ziekten.

Met de najaarsvergadering sluit Hofvogels wederom traditiegetrouw het afgelopen broedseizoen af met een leuk en informatief programma. Na een voorzetje richting het nieuwe broedseizoen werd stilgestaan bij de uitmuntende broedresultaten van  de kerk- en steenuilen dit jaar. Onze timmerploeg, bekend als Kast’n Keals, toonden weer op ludieke wijze een compilatie van hun werkzaamheden, waaronder het experimenteren met een vernieuwde martervrije steenuilenkast. Enkele geprepareerde nestkasten werden voorzien van camera’s om de ontwikkelingen rond de nieuwe toegangen in de gaten te houden. Nadat de nestkasten waren opgehangen bleek uit camerabeelden dat steenuilen de nieuwe nestkasten al snel hadden ontdekt en poolshoogte kwamen nemen.

De vleermuis een nuttig en innovatief nachtdier

Na de pauze presenteerde Jan Mannak, vleermuisdeskundige en vrijwilliger bij onze stichting, het nut van de vleermuis en de noodzaak de soort te beschermen. De vleermuis, een beschermde soort,  staat net als de gierzwaluw en huismus onder grote druk als gevolg van de toenemende isolatie en  verduurzamingswerkzaamheden. Door spouwmuurisolatie en dakisolatie dreigen veilige broed- en verblijfplaatsen te verdwijnen, zonder dat deze voldoende worden gecompenseerd. Ondanks de vele vooroordelen die er rond de vleermuis bestaan, als bloeddorstige en ziekte verwekkende griezels, behoedt het ons juist voor vele plagen en ziektes. Het nachtdiertje bestaat al circa 52 miljoen jaar en leeft van insecten die hij met behulp van echolocatie in de vlucht vangt. Naast ontelbare muggen, kevers, spinnen en wantsen, staan de vlinder van eikenprocessierups en knut die het blauwtongvirus verspreidt op zijn menu.

Hofvogels op zoek naar vrijwilligers

Hofvogels investeert samen met de gemeente in het inventariseren van locaties waar de vleermuis voorkomt, zodat tijdens renovatiewerkzaamheden aan woningen rekening met hem gehouden kan worden. Hofvogels zoekt nog nieuwe vrijwilligers, die zich samen met onze stichting willen inzetten voor het behoud van deze nuttige en intelligente nachtdieren door zijn verblijflocaties in beeld te brengen. Belangstellen kunnen zich melden via secretariaat@hofvogels.nl

Tot slot

De avond werd wel op een bijzonder ludieke wijze afgesloten. Onder een hapje en drankje toonde Gerard Vehof, één van onze Kast’n Keals, een nieuwe methode om nestkasten spijkervrij aan een boom te bevestigen en fungeerde daarbij als boom om het nieuwe systeem te promoten.