Hoopgevende resultaten Weidevogels Hof van Twente

Het succes was wisselend voor de weidevogels in het afgelopen voorjaar. Het was eerst koud, daarna was het erg droog en daarna was het erg nat. Daardoor werd er ook relatief laat gemaaid en dat was niet altijd positief voor met name wulpen en grutto’s: die zijn kwetsbaar bij het maaien.

Dramatisch
Nog slechts 1 gruttokuiken zagen vrijwilligers van de stichting Weidevogels Hof van Twente dit jaar vliegvlug worden. Op 3 plaatsen broeden nog grutto’s in Hof van Twente, de Herikervlier, Elsenerbroek en Stokkumerbroek. Daar broeden jaarlijks 9 paartjes van onze nationale vogel. Vrijwilligers van de stichting observeerden in 22 telgebieden in de uitgestrekte gemeente, die van Hengelo tot aan Lochem in Gelderland reikt.

Drama
Nog dramatischer zijn de cijfers van de tureluur. Deze weidevogel kwam alleen nog in Diepenheimerbroek tot broeden. Daar is, net als bij de grutto, slechts 1 kuiken vliegvlug geworden. Een andere bedreigde vogel is de wulp. Deze weidevogel komt nog op 6 plaatsen voor in Hof van Twente en liet 9 nakomelingen volwassen (vliegvlug) worden.

Maar er is ook goed nieuws. De kievit is goed vertegenwoordigd in gebieden als Herikervlier/Stokkumervlier (70 paartjes), Markvelde (24 paartjes) en Elsenerbroek (29 paartjes).
Ook bij de Parel van Twente in Enterbroek en Winterkampen bij Markelo doen de kieviten het steeds beter. Meer kuikens zijn vliegvlug geworden dan de jaren ervoor.
Uiteindelijk zijn er dit jaar fors meer kievitsjongen en scholeksters vliegvlug geworden dan vorige jaren en dat is alleen hoopgevend!

Want als ze vliegvlug zijn dan is de kans dat ze volgend jaar meedoen aan broedsels groot. En we hopen dat door onze activiteiten op het gebied van aanleg plas-dras en aanleg van bescherming van de nesten deze resultaten alleen maar beter worden.

DIMN Markelo
De samenwerking tussen 20 boeren en grondeigenaren, verenigd in Duurzaam Initiatief Markelo Noord (DIMN), werpt ook haar vruchten af. In hun werkgebied, de Winterkampen en Groningeresch, broedden dit jaar maar liefst 46 paartjes kieviten.

Predatie
Volgens voorzitter Herman Kraak van de stichting Weidevogels Hof van Twente is dit jaar sprake geweest van veel predatie door kraaien. Het gaat om in totaal 63 meldingen dat kuikens ten prooi vielen aan kraaien. De vos, marter, das en hermelijn zorgen elk jaar ook voor veel schade aan de weidevogelstand. De cijfers zijn gepubliceerd op de Boerenlandvogel monitor en op de site van de stichting Weidevogels Hof van Twente (www.weidevogelshofvantwente.nl).

De stichting Weidevogels Hof van Twente heeft onlangs een projectplan geschreven om de weidevogels in Hof van Twente te redden. Het plan houdt de aanschaf van een weidevogeldrone in, de aanleg van schrikdraad rond nesten van weidevogels, waterpompen bij plasdrassen en het zaaien van kruidenrijke grassoorten en planten. Het gemeentebestuur van Hof van Twente steunt de stichting met een flinke financiële subsidie.

Zie voor meer informatie:
https://www.weidevogelshofvantwente.nl/projectplan-weidevogels-hof-van-twente